Hospodaření s vodou v budově

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nakládání s vodou se na úrovni stavby a jejího bezprostředního okolí zakládá na čtyřech principech:

 • šetření pitnou vodou, které je méně a je drahá, lépe s ní nakládat a používat nepitnou vodu, pokud to způsob užití dovoluje;
 • zajitění čištění odtékající použité vody;
 • umožnění nakládání s dešťovou vodou v městských oblastech vybavených systémem sběru odpadních vod a dešťové vody a tím snížit jejich povrchové stékání a zatěžování městské sítě;
 • podílení se na zadržování a zpomalení odtoků.

Tyto principy nám umožňují rozložit cíl „Hospodaření s vodou v budově“ na čtyři základní cíle:

 • nakládání s pitnou vodou;
 • využití nepitné vody;
 • čištění odpadních vod;
 • nakládání s dešťovou vodou.

Šetření pitnou vodou[editovat | editovat zdroj]

 • pitnou vodu využívat pouze k nezbytným účelům a omezit její spotřebu kdykolik je to možné;
 • používání nepitné vody dostačující kvality, pokud není nutné používat pitnou vodu.

Úspory pitné vody mohou být dosaženy lepší údržbou vnitřních vodovodních sítí, která brání únikům vody, nebo zařízeními na bateriích, s cílem vyloučit plýtvání s vodou. Pro tento záměr lze použít:

 • šetřiče vody pro snížení množství vody; v České republice běžně dostupné pro některé sprchové hlavice;
 • zařízení, která omezují dobu čerpání (samovypínací kohoutky, bezdotykové baterie - vhodné především v komerčních budovách);
 • splachovací zařízení nebo kohoutky s regulací množství splachovací vody - prakticky všechny splachovací zařízení prodávaná v současné době v ČR;
 • úsporné pračky a myčky nádobí (se sníženou spotřebou vody) - údaje dostupné běžně v technických informacích výrobku;
 • bytové měřiše spotřeby pitné vody, které podněcují úsporné chování.

== Využítí nepitné vody Existují čtyři typy použití vody:

 • vlastní spotřeba na pití, přípravu jídel, mytí nádobí, která vyžaduje pitnou vodu;
 • osobní hygiena a praní prádla, které vyžaduje vodu měkkou pro pokožku, nepatogenní a s neměnným složením při skladování,
 • úklid vybavení a čištění povrchů (toalety, venkovní prostory, vozidla), zalévání zelených ploch, které vyžadují vodu neagresivní k čištěným povrchům a k vegetaci, nepatogenní a s neměnným složením při skladování,
 • speciální použití pro průmyslový sektor a sektor služeb, která vyžadují vodu různé kvality.

V současnosti se zkoumají dvě alternativy k pitné vodě:

 • dešťová voda, kterou je potřeba zachytit, upravit a skladovat;
 • použitá voda nesmíchaná, kterou je třeba upravit a skladovat.

Čištění odpadních vod[editovat | editovat zdroj]

Rozlišujeme tři typy použité/odpadní vody:

 • voda z domácnosti pocházející z kuchyně a koupelen;
 • vody z toalet (záchodů);
 • ostatní odpadní vody, které budeme nazývat „speciální odpadní vody“, na rozdíl od dvou předchozích typů, které nazýváme „normální odpadní vody“. Speciální odpadní vody pocházejí zčásti z přípravy jídla nad rámec potřeb jedné domácnosti (pohostinství) a z praní prádla a zčásti ze speciálních použití; způsobují specifické znečištění.

Pokud není možné odvádět odpadní vody do komunální kanalizační sítě, je třeba naplánovat vlastní nakládání s oběma typy odpadních vod, tak aby bylo sníženo znečištění přirozeného cyklu vody.

Pokud se jedná o ostatní odpadní vody, které není možno vypustit do kanalizační sítě, je třeba naplánovat:

 • buď úpravu, která odstraní specifické znečištění, a poté vypuštění do kanalizační sítě;
 • nebo jejich odvoz specializovanou sběrnou službou, po předpřípravě.

Nakládání s dešťovou vodou[editovat | editovat zdroj]

Pro lepší nakládání s dešťovou vodou je třeba:

 • snížit nepromokavost/impregnaci půdy v té části pozemku, kde stojí budova;
 • zvýšit pokrytí venkovních prostor vegetací;
 • naplánovat kanalizační síť pro dešťovou vodu vybavenou sběrným prostorem odpovídajícím způsobu jejich další kanalizace.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]