Fórum udržitelného rozvoje

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fórum udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj (FUR RVUR) je příležitostné setkání, které pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj[1] za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České republice. Činnost FUR RVUR byla od začátku silně provázána s činností Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada či RVUR). U jeho zrodu pak stál český ekolog a politik Ivan Rynda a další zástupci RVUR, environmentálních organizací i akademické sféry (např. Společnosti pro trvale udržitelný život a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Katedry).[2][3]

Zahájení Fóra pro udržitelný rozvoj 2014

První FUR RVUR se uskutečnilo v roce 2004. Poté se konalo každoročně až do roku 2009, kdy se uskutečnil dosud poslední šestý ročník. Poté byla, z důvodů politické nepřízně činnost Rady i FUR RVUR pozastavena. Po restrukturalizaci RVUR v roce 2014[4] byla obnovena i činnost Fóra udržitelného rozvoje. V pořadí tedy již sedmé FUR RVUR se uskutečnilo 28. 11. 2014 v pražském Lichtenštejnském paláci. Fórum zahájil premiér České republiky a předseda RVUR Bohuslav Sobotka, hlavním hostem Fóra byl Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí a význačný protagonista zeleného růstu.[5]

Činnost FUR RVUR je deklarována v rámci Statutu RVUR ze 6. srpna 2003 (v článku 8 Fórum pro udržitelný rozvoj) následovně:[6]

  • (1) Pro usnadnění široké veřejné diskuse a maximální informovanosti veřejnosti o klíčových záležitostech udržitelného rozvoje svolává předseda Rady nejméně jednou ročně Fórum.
  • (2) K účasti na Fóru je zvána široká veřejnost, tj. především zástupci dalších ústředních orgánů státní správy a všech hlavních zájmových skupin.
  • (3) Program Fóra stanoví Rada, zasedání Fóra řídí předseda Rady nebo jím pověřený místopředseda Rady. Předseda Rady informuje Fórum o činnosti Rady.
  • (4) O podnětech a doporučeních vzešlých z jednání Fóra informuje předseda Radu a zohledňuje je v její činnosti.

FUR RVUR má sloužit k co nejširší veřejné diskusi, komunikaci a k informování veřejnosti. FUR RVUR sehrálo důležitou úlohu v lokálních aktivitách zaměřených na udržitelný rozvoj, především pak v přípravě strategie udržitelného rozvoje (strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky).[7] Mělo inspirativní vliv na řadu dalších aktivit: kromě ovlivnění akademického diskurzu i veřejného povědomí o problematice UR ovlivnilo i množství dílčích projektů. Osobnosti, které se podílely na činnosti FUR RVUR sehrály důležitou úlohu i v národní síti Zdravých měst ČR[8]. V poslední době pak proběhla další Fóra udržitelného rozvoje, která již nebyla organizována RVUR a zaměřovala se na problematiku udržitelnosti v rámci jednotlivých regionů.[9][10][11]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Fórum udržitelného rozvoje na české Wikipedii.


  • Při orientaci v problematice autor vycházel z interních neuveřejněných materiálů poskytnutých PhDr. Ivanem Ryndou /Fórum Rady vlády pro udržitelný rozvoj Závěry, podněty a doporučení (pondělí 10. května 2004)/.

Tento článek je použit i na české Wikipedii, kde je otevřen pro širší diskuzi a editace.


Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]