Enviwiki:Archiv

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Z archivu Bedrníku[editovat zdroj]

časopisu pro ekogramotnost, jsou v rámci EnviWiki dostupné články s následujícími tématy:

Časopis Bedrník je určen především pro učitele, ale i další zájemce o udržitelný rozvoj, životní prostředí a příbuznou tematiku. Na http://www.e-bedrnik.cz/?idm=117 najdete další informace k tématům včetně grafů a obrázků, texty odborné, didaktické i návodné. Časopis vydává Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.

Odkazy[editovat zdroj]

Webové stránky Bedrníku

Hodnocení ekosystémů k miléniu[editovat zdroj]

Projekt Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment - MA) byl realizován pod záštitou generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v letech 2001 – 2005. Hlavním cílem rozsáhlého projektu bylo zhodnocení důsledků změn ekosystémů pro lidský blahobyt na základě vědecky podložených informací. Zjištění MA jsou shrnuta v souhrnné zprávě s názvem Ekosystémy a lidský blahobyt (Ecosystems and Human Well-being). Tato zpráva představuje syntézu a integraci závěrů čtyř pracovních skupin MA (Stav a trendy, Scénáře, Řešení a Sub-globální hodnocení). Souhrnná zpráva rovněž představuje výsledky několika tématických zpráv zaměřených na specifické uživatele (Biodiverzita, Podnikání a průmysl, Dezertifikace, Mokřady a Zdraví). Hodnocení ekosystémů k miléniu představuje vůbec první pokus vědecké komunity popsat a zhodnotit v celosvětovém měřítku služby, které lidé získávají od přírody.

REID, W. V. a kol.: Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment): Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Syntéza. COŽP UK, Praha. ISBN 80-239-6300-7.

WEHAB – projekty ze Summitu Země v Johannesburgu[editovat zdroj]

Hlavní dokumenty vzešlé ze Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu (2002) znamenají posun v chápání udržitelného rozvoje jako vzájemně sladěného a provázaného souboru programů ve třech základních dimensích: sociální, ekonomické a environmentální. Implementační plán Summitu věnuje největší pozornost rozměru sociálnímu, zaměřuje se zejména na zmírnění chudoby zvláště v nejméně rozvinutých zemích. Možná důležitější jsou však výsledky iniciativy WEHAB (Water - energy - health - agriculture - biodiversity), která přinesla stovky projektů financovaných z různých zdrojů, zejména vládami vyspělých států. Projekty se zaměřily na oblast vody, která je obecně považována za vůbec nejdůležitější, a v mnoha částech světa nedostatkový či kriticky ohrožený přírodní zdroj. Další oblastí, které se iniciativa týká, je energie, kde je kladen důraz na zajištění energetických služeb především prostřednictvím decentralizovaných systémů vhodných pro venkovské oblasti rozvojových zemí. Třetí oblastí je zdraví a životní prostředí, opět s přednostním zaměřením na chudé obyvatele, kteří jsou nejvíce ohroženi různým typem znečištění. Čtvrtým tématem je zemědělství se širokým spektrem otázek od ochrany půdy, přes biotechnologie až po světový trh s potravinami. Poslední oblastí je biodiverzita a ekosystémový management zahrnující problematiku ochrany biologické rozmanitosti na všech úrovních.

WEHAB, Rámec pro realizaci opatření. Světový summit o udržitelném rozvoji, Johannesburg 2002. Vydalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2003. překlad: Magda Hulanová, Jarmila Hájková, korektura textu: Jana Dlouhá, tisková příprava: Jiří Dlouhý