Environmentální hodnotová orientace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální hodnotová orientace (anglicky – environmental value orientation) je systém hodnot týkajících se lokálního i globálního prostředí a environmentálních problémů. Hodnotová orientace ovlivňuje environmentální postoje a chování.

Psychologická definice hodnot[editovat | editovat zdroj]

Hodnoty jsou v klasické psychologické literatuře definovány jako: “požadované různě důležité cíle, které slouží jako řídící principy v životě člověka”.[1] Hodnoty jsou seřazeny dle priorit do systému hodnotové orientace. Té jedinec využije v situacích, kdy zažívá vnitřní konflikt hodnot.

Hodnoty je dobré zkoumat hned ze dvou důvodů. Zaprvé hrají signifikantní roli pro predikci environmentální postojů a záměrů k proenvironmentálnímu chování[2] a zadruhé je hodnot, které člověk může uznávat, poměrně málo. Proto je díky nim jednodušší (a ekonomicky efektivnější) popsat a vysvětlit podobnosti a odlišnosti mezi jedinci, skupinami, národy a kulturami v rámci předjímání pro-environmentálního chování.[3]

Hodnotové orientace v environmentální psychologii[editovat | editovat zdroj]

V literatuře týkající se environmentální psychologie můžeme nalézt mnoho různých rozdělení hodnotových orientací, které mají sloužit jako prediktory k proenvironmentálnímu chování.

Jedním z prvních rozdělení hodnotových orientací byl model dle Schwartze (1992), který navrhl obecnou klasifikaci 56 hodnot. V rámci svého výzkumu požádal účastníky, aby ohodnotili každou z těchto hodnot na 9 stupňové škále podle toho, jestli tato hodnota v jejich životě zastává roli řídícího principu. Díky tomu pak rozpoznal základní dimenze hodnot. První dimenzí je podle Schwartze otevřenost ke změně (např. sebe řízení) versus konzervatismu (např. tradice), druhou sociální nebo sebe-přesahové hodnoty (např. benevolence) oproti těm, které se zaměřují na osobní zájmy (např. moc).  Ukazuje se, že zaměření na druhé a otevřenost ke změně nejlépe predikují pro-environmentální chování.[1]

Jednou z dnešních významných klasifikací hodnot spojených s proenvironmentálním chováním je Sternovo rozdělení na tři různé typy orientace; egoistickou, sociálně-altruistickou a biosférickou hodnotovou orientaci.[4] Lidé s egoistickou orientací nejvíce zvažují náklady a přínosy spojené s pro-environmentálním chováním. Když vnímané přínosy přesáhnou náklady, tak budou tito jedinci více pro environmentálně zaměřeni, než když je tomu naopak. Oproti tomu lidé se sociálně-altruistickou orientací zakládají svá rozhodnutí na vnímaných nákladech a přínosech pro ostatní jedince. A nakonec biosférická orientace se rozhoduje díky analýze přínosů a nákladů pro ekosystém a biosféru jako celek. Ukazuje se, že k dlouhodobému proenvironmentálnímu chování vede jak sociálně-altruistická, tak biosférická hodnotová orientace. Oproti tomu egoistická orientace vede k celkově méně proenvironmentálnímu chování.[3]

V reálném světě však neexistuje člověk jen s čistě egoistickou, altruistickou nebo biosférickou orientací. Velmi často je spjata s vysokou mírou biosférické orientace i orientace sociálně-altruistická,[3] ale jednotlivé orientace mohou být různě propletené a může docházet k jejich přepínání na základě kontextu situace a času.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 SCHWARTZ, Shalom. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology. 1992, roč. 25, s. 1-65. Str. 21. Dostupné online.  
  2. CORRALIZA, José; BERENGUER, Jamie. Environmental Values, Beliefs, and Actions: A Situational Approach. Environment and Behavior. 2000, roč. 32, čís. 6, s. 832–848. Dostupné online.  
  3. 3,0 3,1 3,2 DE GROOT, Judith; STEG, Linda. Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant Behavior: How to Measure Egoistic, Altruistic, and Biospheric Value Orientations. Environment and Behavior. 2008, roč. 40, čís. 3, s. 330–354. Dostupné online.  
  4. STERN, Paul. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues. 2000, roč. 56, čís. 3, s. 407-424. Dostupné online.  

Interní odkazy[editovat | editovat zdroj]
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.