Environmentální audit

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální audit je nástroj, jehož cílem je určit, do jaké míry podnik dodržuje zákony, nařízení a vyhlášky týkající se životního prostředí a jak dodržuje své vlastní směrnice. Environmentální audit se provádí měřením a porovnáním činností podniku se stanovenými kritérii. Tato kritéria mohou být daná zákonem nebo dobrovolná, podle toho rozlišujeme několik přístupů (srov. Enviweb, 2020):

  • audity shody, které porovnávají naměřené hodnoty s hodnotami stanovenými právními předpisy
  • audity rizika
  • audity efektivnosti managementu
  • audity EMS porovnávající uváděné hodnoty týkajících se vlivů na životní prostředí s hodnotami nalezenými

Environmentální audit tak umožňuje udržet nebo dokonce zmírnit dopady činností podniku na životní prostředí, zajistit dodržování všech legislativních požadavků ze strany podniku (a tím se vyhnout případným pokutám) aj., podle zaměření auditu, které si podnik zvolí. Environmentální audit je součástí systému environmentálního managementu (EMS) a je povinný pro společnosti, které mají certifikaci ISO 14001 nebo EMAS. Audity mohou provádět jak externí konzultanti, tak vlastní vyškolení pracovníci.

Úlohy environmentálního auditu[editovat | editovat zdroj]

  • Ověření, že společnost stále dodržuje legislativní požadavky. Je důležité, aby byly konány pravidelné kontroly, které ověří, zda používané postupy jsou stále v rámci zákona. Uskutečněním auditu budete schopni identifikovat, zda existují oblasti, ve kterých legislativní požadavky nejsou naplňovány, přesně je lokalizovat a napravit nežádoucí stav.
  • Audit je rovněž cenným nástrojem, který se používá ke kontrole, zda jsou procedury ve společnosti v souladu se směrnicemi společnosti či průmyslového sektoru.
  • Odborné měření a reportování environmentálního výkonu společnosti může vést ke zlepšení image a reputace společnosti ve vztahu k zákazníkům, investorům, zaměstnancům, environmentálních organizací, komunity a vlády.
  • Uskutečnění efektivního environmentálního auditu je neoddělitelnou součástí vývoje a implementace EMS. Pokud usiluje podnik o certifikaci EMS na EMAS nebo ISO 14001, je nutné předložit evidenci environmentálních auditů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]