Emisní limit

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Emisním limitem je maximální možné množství emise, jejíž produkce je ještě legální.

Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na obecné emisní limity (jsou stanovené pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupiny) a specifické emisní limity (stanoveny u jmenovitě uvedených stacionárních zdrojů). Pokud pro danou látku není stanoven u stacionárního zdroje specifický emisní limit, je provozovatel povinen plnit obecný emisní limit.

Emisní limity pro výrobky vybavené spalovacím motorem (zpravidla mobilní zdroje) se stanoví na základě zákona o technických požadavcích na výrobky, popř. zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)
  • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)
  • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod).