Dotace a jiné přímé nebo nepřímé podpory dopravy z veřejných rozpočtů - dopady

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ekonomická efektivnost: Dopady na veřejné finance[editovat | editovat zdroj]

Dotace představují ekonomický nástroj, který má podpořit a zvýhodnit určitou činnost nebo výrobek považovaný za pozitivní pro společnost. Tím, že mění relativní ceny jednotlivých druhů dopravy, posilují substituční efekt mezi nimi (příp. jednotlivými palivy v dopravě). Dopad na ceny může zároveň vést k nárůstu poptávky po některém druhu dopravy, a tím příp. i k nárůstu poptávky po dopravě celkově.

Vzhledem k tomu, že dotace jsou poskytovány z veřejných rozpočtů, je třeba zvážit jejich ekonomickou efektivnost na úrovni makro- i mikroekonomické. To, že se díky dotacím dosáhne chtěného chování, nemusí znamenat automaticky ekonomickou efektivnost. Problém dotací je o to složitější, že se jedná o vysoké částky na všech úrovních veřejných rozpočtů i mimorozpočtových fondů.

Dopady na životní prostředí a zdraví[editovat | editovat zdroj]

Dotace typu daňových úlev pro vozidla, která splňují emisní limity stanovené Evropskou komisí a dále slevy na dani pro vozidla, která využívají kombinovanou přepravu, působí pozitivně vůči životnímu prostředí. Naopak osvobození od spotřební daně z uhlíkových paliv a maziv a snížení sazby silniční daně u vozidel používaných v rostlinné výrobě mají zřetelný negativní dopad na životní prostředí, neboť zvýhodňují širší používání klasických fosilních paliv.

Environmentálně nepříznivě působí také osvobození od spotřební daně na paliva a maziva používaná jako pohonná hmota pro vnitrostátní a mezinárodní obchodní leteckou dopravu a letecké práce, dále vratka daně osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu a vratka daně ozbrojeným silám.

Možné negativní vedlejší efekty[editovat | editovat zdroj]

Možné negativní efekty mohou být spojeny s korupcí, lobbyingem a zvýhodňováním určitých skupin obyvatelstva.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]