Dopad letecké dopravy na životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Emise[editovat | editovat zdroj]

Ač je letecká doprava médii prezentovaná jako jeden z hlavních sektorů přispívajících ke globálnímu oteplování, statistická fakta hovoří jinak. I když je stále nedostatečně vědecky prozkoumán vliv letecké dopravy na tvorbu oblačnosti z kondenzačních stop tzv. contrials, je už poměrně dobře zmapován dopad letectví na klima způsobený leteckými emisemi.

Následující data vycházejí ze zprávy IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu) a IATA ( Mezinárodní sdružení leteckých dopravců):

  • příspěvek letecké dopravy ke změně klimatu je malý
  • v současnosti se podílí 2% na světových emisích CO2 (očekává se růst na 3% do roku 2050)
  • celkový dopad na klimatickou změnu (zahrnující radiační působení-radiative forcing a další skleníkové plyny) je 3%; do roku 2050 se očekává růst na 5%
  • podíl let.dopravy na celkových emisích CO2 z dopravního sektoru je 12%, tento podíl ovšem roste
  • průměrná spotřeba paliva u nových letounů je 3,5 litru na cestujícího na 100km; díky novým technologiím se spotřeba letounů neustále snižuje

Společenská odpovědnost leteckých společností[editovat | editovat zdroj]

Je dobrou praxí, že letecké společnosti podporují různé společenské aktivity jako jsou charitativní, kulturní, vzdělávací nebo sportovní podniky. V současnosti se ovšem subjekty podnikající v letectví věnují největší měrou oblasti životního prostředí. Aerolinky se opírají o environmentální politiku a systém environmentálního managementu. V nich jsou uvedeny postupy a procedury, jak předcházet vzniku znečištění a trvale snižovat znečišťování životního prostředí.

Hlavním problémem letecké dopravy dneška jsou emise. Letecké společnosti se snaží omezovat emise několika způsoby. Například nákupem nových modernějších strojů, jejichž motory jsou efektivnější nebo optimalizací jednotlivých fází letu. Aerolinky navíc spolupracují na vývoji leteckých komponent a optimalizaci procedur.

Hlukové znečištění v oblasti letišť je další významný problém způsobený leteckým provozem. Společnosti se snaží omezovat hluk pořizováním modernějších strojů a dodržováním předepsaných odletových a příletových tratí. Je dobrou praxí, že domácnosti v blízkosti letišť zatížené nadměrným hlukem dostávají zdarma protihluková okna a dveře.

Dále se letecké společnosti zaměřují především na hospodaření s odpadem, vodou, provozními a odmrazovacími kapalinami. Mimoto se společnosti snaží snižovat energetickou spotřebu využíváním úsporných žárovek a ekologických spotřebičů.

Mezi další aktivity patří především informování a pravidelné vyhodnocování svých aktivit. Příkladem informování cestujících jsou takzvané emisní kalkulačky, kde si cestující mohou spočíst kolik emisí vznikne při daném letu a jaký je přepočet na jednoho pasažéra.

Cestujícím jsou nabízeny různé způsoby, jak kompenzovat jejich podíl na znečišťování. Tzv. carbon offsetting je kompenzace za vypouštění uhlíku do ovzduší. Společnosti uvádí, že peníze zaplacené cestujícím jako carbon offsetting využijí např. na výsadbu stromů nebo obnovu pralesa, nákup solárních panelů nebo výstavbu školky či nemocnice v zemích třetího světa.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Stránka spravovaná leteckými dopravci vytvořená za účelem poskytování informací týkajících se vztahu letecké dopravy a životního prostředí. Dostupná z WWW: <http://www.enviro.aero/Home.aspx>

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Komínový syndrom