Diskuse:Vodárenský kal

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupina A

V textu je popsané možné využití kalů v budoucnu, ale chybí zde zmínky o tom, že už nyní se kaly v některých odvětvích využívají- viz právě zemědělství a výroba cementu. Není zde také žádná zmínka o aktivním kalu, který se v čistírnách vod využívá. Číselné odkazy na zdroje v textu nejsou ve wiki formátu.

"Připomínky skupiny B: Jakub" Nikde jsem nenašel nic o hledisku nebezpečí těchto kalů. Odebírají se vzorky, jestli obsahují těžké kovy nebo radioaktivní látky? Existují na to předpisy?. Dají se tyto kaly využít ke kompostovaní nebo jako přísada do paliv? Ty možnosti využití už jsou někde realizovány?


Připomínky Skupiny E

Určitě by mohlo přibýt odkazů na Enviwiky a Wikipedii. Také by neškodila poznámka o využití vodárenských kalů v zemědělství (např. v Dánsku je běžné, používat kaly k přímému hnojení polí). Jinak je stránka přehledně členěná a zájemce v ní najde základní informace o této problematice.


Připomínky pedagogů: Podívejte se na http://www.odpadoveforum.cz/symposium/TextyOF/551.pdf, je tam článek od Kyncla a spol. v českém jazyce. Můžete celkově doplnit o některé informace obsažené v článku, zejména v odstavcích o metodách nakládání s kaly a budoucí metody a rozvést bodově do přehlednější podoby. Přeji úspěšné dokončení práce.


K připomínkám skupiny A: Zdroje byly propojeny s textem. Text doplněn o některé informace. Aktivovaný kal se vyskytuje v čistírnách odpadních vod, nikoli v procesu úpravy pitné vody.

K připomínkám skupiny B a E: Do textu byly doplněny informace o těžkých kovech a využití kalů v zemědělství.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • celkově přehledné, dobrá logická struktura, práce s literaturou atd.
  • u těchto praktických témat mi chybí nějaké příklady atd. - příliš teoretické

--JaDlo 14. 1. 2009, 10:43 (UTC)