Diskuse:Teorie ostrovní biogeografie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny D Výběr tématu i zpracování je provedeno výborně, text je přehledně a logicky členěn do podkapitol. Na konci druhé podkapitoly bych považovala za vhodné přidat citaci species-area křivky. V českém textu by možná bylo vhodnější použít česky popsaný graf, nicméně chápu, že jej není snadné najít. V poslední podkapitole je možné vytvořit odkaz na heslo ekoton, které zpracovává skupina E.

Připomínky skupiny C: Podle mého názoru je téma velmi dobře zpracované. Nenapadá mě,co by se na něm mělo měnit. Možná jen dát aspoň do závorek český význam slov jako je extinkce nebo dispergovat.

připomínky skupiny A Text je přehledný, logicky členěn. Souhlasím s tím že by chtělo vysvětlit slova extinkce (zvlášť když je dále v textu používáné vymírání) a dispergovat a speciace, případně na ně udělat rovnou odkaz do enviwiki (hesla budou jistě později zpracována). V odstavci o užití v ochraně přírody bych nepsala o existenci suchozemských ostrovů - tu bych zmínila již v předchozím textu. Chválím že je text vztažen k ochraně přírody.


Skupina F(lp): Dobře provedeý odkaz. Zde se těžko hledají chyby. Překlep - "Dochází tak e vzniku unikátních "


Vyjádření autorky: Všechny připomínky jsem vzala v potaz a heslo upravila. Jen vhodný graf s českými popisky jsem bohužel nenašla.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • přehledné, ucelené, jen snad chybí ještě zmínky o ukotvení v ekologii v úvodu (trochu více oborového kontextu)
  • ne všechny elektronické citace jsou ve správném formátu (způsob citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů;

--JaDlo 14. 1. 2009, 12:32 (UTC)

Pedagogové - obrázek[editovat zdroj]

Obávám se, že obrázek podléhá autorskému právu.

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 13:08 (UTC)