Diskuse:Reintrodukce

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A

Skupina C[editovat zdroj]

V textu chybí odkazy na Wikipedii. V odstavci Cesta k úspěšné reintrodukci chybí občas čárky, které by oddělovaly vedlejší věty. Dále v tomto odstavci upoutá pozornost hrubka ve slově ZPŮSOBILY. Ve slově NÁRŮST chybí kroužek nad U. Nejsou uvedena související témata a text není zařazen do příslušné kategorie.


Skupina A[editovat zdroj]

Téma je po obsahové stránce dobře a srozumitelně zpracováno. Přesto se dá vytknout několik hrubek a chybějící čárky v souvětí. Tvar slova fragmentovanosti bych nahradil fragmentací. V podkapitole Cesta k úspěšné reintrodukci bych tučné písmo odděloval dvojtečkou.


Skupina E[editovat zdroj]

Nutno je opravit hrubku ve slově ZPŮSOBILY a doplnit celou řadu chybějících čárek v souvětích. V podkapitole Vhodný habitat doplnit kroužek nad U ve slově NÁRŮST. V podkapitole Výběr cílové oblasti je ve slově DALŠÍ navíc čárka nad A. V kapitole Problémy bych asi nahradila tvar slovesa UKÁZALA za UKÁZALO, jelikož se vztahuje k uvedeným 11%, nikoliv populaci. Ve větě "U ptáků například....." chybí ve slově REINTRODUKCE písmeno N. Dále by asi bylo vhodnější ve větě "Reintrodukce velkých savců....." zaměnit slovo FRAGMENTOVANOSTI za FRAGMENTACI, jak již navrhuje skupina C.Dobré by určitě bylo uvést i nějaká související témata a pokusit se v textu vytvořit odkazy na jiné stránky v Enviwiki. Chyby, na které upozorňuji, jsou přesto ale jen minimální a nijak zvlášť neubírají na kvalitě a srozumitelnosti celého textu.Interní diskuse skupiny D

"vhodných habitatů, velice často" osobně bychg tady čárku nepsal, ale nejsem si jistý

cesta by mohla být očíslována, pokud se jedná o postup, nadpisy by mohly být odřádkované, nebo by za nimi mohla být ":"

"reintrodukce který" - tady bych naopak čárku přídal

"veřejnost o nutnosti " možná by bylo vhodnější slovo potřeba místo nutnost

+ prospěly by prokliky na další témata -endemit, diverzita, ochrana přírody, IUCN, ochranářský management apod., přestože třeba nejsou vytvořená

namísto úspěch (...reintrodukce je vyšší) použít "úspěšnost" nebo "pravděpodobnost úspěchu".

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • považuji text za dobrý, originální, vychází ze zajímavých zdrojů
  • celkem bez připomínek

--JaDlo 13. 1. 2009, 21:22 (UTC)