Diskuse:Ligninolytické houby

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skupina C[editovat zdroj]

Upoutá především hrubka ve slově PODÍLÍ. Textu chybí členění na odstavce se samostatnými nadpisy, které by čtenáři umožňovaly lépe se v textu orientovat a snadněji najít požadovanou informaci. Není zde zařazení do kategorie a rovněž nejsou uvedena související témata.


Skupina E[editovat zdroj]

Text by bylo určitě lépe rozdělit do více podkapitol s vlastními názvy (např. Druhy ligninolytických hub, jejich význam, možnosti využití,...), jak již připomínkovala skupina C. Zajímavé by určitě bylo přidat k textu obrázky některých zmiňovaných hub. Používané latinské názvy v textu možná lépe odlišit použitím kurzívy. Nutno je opravit hrubku ve slově PODÍLÍ a také "Tyto barviva..." zaměnit lépe za "Tato barviva...". Citace by asi měly být uváděny přímo v textu formou odkazů.


Skupina F[editovat zdroj]

Nelze než souhlasit s předchozími připomínkami skupin C a E. Členění do odstavců by výrazně pomohlo přehlednosti textu a bylo by dobré doplnit i chybějící kapitoly s odkazy atd. A myslím si, že u takovéhoto tématu by obrázek byl velmi efektní.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

 • téma je to velice zajímavé a s úzkou vazbou na životní prostředí, jeho ochranu a využívání biochemických procesů v odstraňování specif. znečištění, ovšem v této podobě význam zaniká
 • některé formulace jsou značně zavádějící
 • text je velice špatně rozložen
 • obsah článku neodpovídá nadpisu (podle nadpisu by se mělo jednat spíše o taxonomii druhu, v článku se jedná především o jeho významu a využití, doporučuji změnit název)
 • nereflektujete připomínky kolegů

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 11:18 (UTC)

 • pracujete s velmi dobrými zdroji, ale výsledek je nedotažený - nelze vše psát v odrážkách
 • zatím to jsou vaše výpisky, byť s informační hodnotou

--JaDlo 14. 1. 2009, 13:33 (UTC)

pomocná ruka[editovat zdroj]

 • upravit článek po strukturní stránce, vygenerovat obsah
 • zamyslet se nad změnou názvu - v podstatě se nejedná o popis, zařazení druhu, ale jeho využití...
 • text scelit, nenechat ho celý v bodové formě, zejména odstavec "charakteristika"
 • citaci zdrojů zapracovat do textu
 • propojit s jinými stránkami wiki a enviwiki, či vytvořit podnět pro vznik nových hesel

--PachmanovaL 16. 1. 2009, 10:35 (UTC)


úprava hesla[editovat zdroj]

Heslo mám upravené,ale potřebovala bych ještě změnu názvu na Ligninolytické houby - charakteristika a využití

nápověda[editovat zdroj]

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:P%C5%99ejmenov%C3%A1n%C3%AD_str%C3%A1nky

--PachmanovaL 26. 1. 2009, 13:01 (UTC)

V této podobě text vypadá přijatelněji, nicméně stále CHYBÍ CITACE ZDROJŮ. Přeci necitujete pouze dva řádky v textu, z jakých zdrojů tedy pochází 99% vaší práce?

--PachmanovaL 29. 1. 2009, 14:09 (UTC)

úprava hesla[editovat zdroj]

Vložila jsem tam citace.