Diskuse:Ekokomunity

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

skupina F Členění jednotlivých oddílů je logické a jazyk srozumitelný. Odkazy na literaturu jsou v pořádku. K úpravě bych doporučila přidat ještě před Definici (je to definice komunity ne ekokomunity) pár vět vysvětlujících co heslo znamená. Bylo by dobré vysvětlit nebo odkázat(a to přímo v textu) na jiný zdroj u pojmů trvale udržitelný rozvoj, organické zemědělství, biologické čistírny OV nebo aspoň ČOV. A upozorňuji také, že odkaz pro zelenou architekturu je prázdný.


U tohoto hesla je stále prostor pro komentáře dvou skupin. Proto prosím kohokoli ze skupiny A, B, C nebo E, aby již existující poznámky doplnil i přes to, že budou následovat interní poznámky skupiny D. Děkuji, Eva


Interní připomínky skupiny D Koukám že jsem první... - "..společenství lidí, snažících se.." přidala bych čárku

- Hlavní rysy komunit - platí to obecně, byť na tom zmíněném západě? - př. geografická separace, (vstup dobrovolný - myslí se vstoupení do komunity nebo vstup do prostor komunity?), 3-5 dospělých členů..upozorňuju, že o tom nic nevím,ale možná bych použila spíš nadpis "hlavní rysy, kterými se většina komunit vyznačuje" nebo tak něco

- když jsou "hlavní rysy" nadpis, udělala bych "cíle" taky jako nadpis; druhá odrážka v "cílech" je divná - .."za nějakým cílem.."?; celkově by mi přišlo lepší zvolit opět jiný nadpis - např. "proč vznikají komunity", protože např. protest mi nepřijde jako cíl komunity, cíl je dělat něco jinak ne? (ale to je jen můj názor), u 4. odrážky sám píšeš že nejde o cíl ale o motiv čili spíš to Proč..

- "..zemědělství je produkováno.." spíš provozováno, nebo jiný obrat

- u Ekokomunit bych udělala odrážky pro lepší přehlednost - př. zemědělství, energie, odpad..

- "...odpadu, díky nižšímu.." bude myslím bez čárky

- "vazby na komunitu" - jedná se opravdu o vazby na komunitu, nebo spíš v komunitě?

- ..komunita je architektonicky pestrá, protože si lidé staví obydlí sami nebo s ostat. členy... Je pestrá díky tomu? nebo spíš tím, že staví různé styly domů..?

- "..od jiných komunit mají.." bez čárky

- "mnohé" a "mnohdy" hned po sobě

- "..lidí, které si je člověk schopen zapamatovat.." navrhuju "si" přehodit za "schopen", ale to dle tvého "jazykocitu"

Komentář učitele

Pěkně zpracované heslo, jen drobnosti:

  • Nadpis Definice - přísně vzato, ekokomunitu také definujete, takže je to trochu matoucí
  • samotná definice není jasná, je to asi nízkou kvalitou zdrojů, ale chápu to tak, že do Komunit patří různé spolky, ale ne už třeba normální vesnice, byť by bylo soužití lidí sebevíce provázané (např. někde v horách, daleko od civilizace, ale s různou "ideologií").
  • Věta "V dnešní době..." je divná, není moc v souladu s původní definicí. Místo "z pohledu lidské společnosti" možná lépe "ze sociologického pohledu".
  • Nevím, co znamená "Nezávislé na rodinných vztazích " - asi "není postavena na..."?
  • "s různými cíly" - chyba ("s různými cíli")
  • je trochu škoda, že to není moc o sociálních vztazích, ale spíše o technologii, ale jinak je text OK.
  • pěkně citováno, pokud odkazujete na Wikipedii, zvolte ale možnost "Citovat stránku " a napište plnou citaci.

Hodně štěstí!

Jana Dlouhá

  • Prima, dobrá práce s literaturou, oceňuji fotku

--JaDlo 13. 1. 2009, 20:17 (UTC)