Diskuse:Bioaerosol

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A: Obsah (zcela vyčerpávající) a strukturování textu dle mého názoru v pořádku. Text spadající do Definice bych se pokusila trochu sjednotit např. nejprve obecné věci a poté dělení, protože se příliš dobře nečte. Část Vliv na lidské zdraví by pro přehlednost bylo dobré rozdělit do více odstavců např. po jednotlivých typech onemocnění. Navrhovala bych přeformulovat některá slovní spojení např.: „zachycování“(záchyt), … do vhodného prostředí, ve kterém jsou částice vhodnými… a věta „Mezi významné karcinogeny…., …, pocházející…, způsobující….“. V textu se často objevuje slovo bioaerosol, ale netuším čím ho nahradit. Možná by bylo dobré odlišit české a anglické externí odkazy, u kterých to není patrné přímo z názvu např. na anglické Wikipedii.

připomínky skupina D (io): Obsah mi přijde vyčerpávající viz komentář skupiny A.

Oddíl Definice bych zpřehlednila odstavci (př. Koncentrace bioaeros... nebo Vnější ovzduší...) kvůli lepší orientaci v textu. Také by možná bylo dobré vysvětlit termín biologická aktivita - je zmíněna mezi dvěma větami o koncentraci, jak s ní souvisí? Dále - může být spojení "stopový plyn"?

U oddílu Měření bych možná doplnila o měření čeho se jedná - měření koncentrace aeros., nebo jejich velikosti?

Pak jsem objevila jednu chybějící závorku (na konci u oddílu Zdroje) a dvě chybějící čárky (dle mého názoru:) - "..prostředích, jako jsou.." a "...jak u nás, tak i v zahraničí..".

Věta: "Mezi nemoci, které jsou spojovány s expozicí bioaerosolu patří infekce, respirační nemoci a rakovina." mi přijde zvláštní tím, že je v klidu daná rakovina za respirační nemoci (možná bych tam dala "a např. i" nebo něco takového), ale to je čistě subjektivní:).


Skupina F: Oddíl Definice by dle mého názoru měl být mnohem kratší. Mělo by tam být jen stručné vysvětlení pojmu. Většina čtenářů chce v encyklopedii získat jen povšechné povědomí o dané věci a ne číst romány, zabíhající, v tomto případě, do zbytečných detailů. Tyto informace by podle mě bylo lepší zařadit do dalšího samostatného pododdílu. Jinak souhlasím se svými předchůdci, že některé věty by bylo vhodné trochu přeformulovat.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • trochu nelogické uspořádání: Zdroje bioaerosolu by měly být před Koncentrace v ovzduší
  • "Principem vzorkování je jímání částic obsažených ve vzduchu pomocí kolektoru do prostředí" - velmi nespecifické. Naopak následující věta "čtyři metody – sedimentace, impakce, filtrace a impinger" zase zní odborně, ale nevysvětleno.
  • obsahuje spíše novinářské informace ("předčasné porody " - bez evidence, za jakých podmínek)

--JaDlo 14. 1. 2009, 09:40 (UTC)