Diskuse:Anglická filtrace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny C:

Soulad textu s heslem je evidentní, autor se zaměřuje na anglickou filtraci, vzhledem k tomu, že uvádí, že se jedná o nejstarší typ, bylo by jistě zajímavé zmínit krátkou historii a uvést proč se jí vlastně říká anglická filtrace. Chybí zde odkaz na českou wikipedii, kde jsou popsány další typy filtrací, které se mohou vyskytovat. Možná by bylo vhodné zmínit, že se jedná o jiný typ filtrace než klasický, kdy tento proces nahrazuje celý proces úpravy vody a probíhají zde biologické procesy i mechanické čištění. Členění odstavců je srozumitelné a přehledné, v odstavci konstrukce a funkce by bylo vhodné přidat odkazy na bakterie, rozsivky atd. z české wikipedie. V odstavci použití by bylo zajímavé zmínit, do jaké míry je tato metoda používána a obecně pro jakou vodu (silně znečištěnou, slabě apod.) – pojem CHSK nemusí být běžnému uživateli znám. V textu chybí přesnější odkazy na literaturu, jsou uvedeny až v závěru a není z toho jasné, z čeho autor v jednotlivých odstavcích čerpal. Přes malé výše uvedené nedostatky je heslo zpracováno přehledně a srozumitelně.


Připomínky Skupiny E:

Heslo mi přijde vcelku krátké, ale přehledně napsané. Postrádám v textu aktivní odkazy na jiné stránky enviwiki. Neškodilo by vysvětlit některé pojmy (např. CHSK) nebo nahradit jednoduššími, např. indiferentní (pro laika ne příliš běžné slovo). Také souhlasím, že tu chybí nějaké srovnání s jinými typy filtrace a také výhody a nevýhody. Dále postrádám v jakém rozsahu je tento typ filtrace využíván a mohl by být i odkaz na nějaké zařízení využívající tuto filtraci.


Připomínky Skupiny A

Heslo přehledně zpracovává vymeztené téma. Sice nesplňuje požadovaný rozsah, ale většina podstatných informací o tématu je zde srozumitelně vysvětlena. V textu bych uvítala alaspoň zmínku o ostatních metodách filtrace, případně srovnání, výhody, nevýhody. Pokud lze někde dohledat, bylo by vhodné alespoň pro představu zmínit jakou rychlostí filtrace probíhá, resp jaký objem vody lze touto metodou přefiltrovat na čas a plochu. A alespoň stručně bych vysvětlila jakým způsobem probíhá praní filtru, aby to bylo i pro laika pochopitelné. Jinak oceňuji přítomnost a funkčnost odkazů na zdroje v textu.

Připomínky skupiny (B):Heslo je jasně a výstižně zpracováné.Rozřadila bych text aby byl na pohled a přečtení přehlednější.Nadpis konstrukce a fce patří určitě pod obrázek (asi překlep).Dále bych přepsala část věty " a zvelké části i rozpuštěné" na "a z velké části i látky rozpuštěné".

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • "střet" pojmů - "Na podkladové vrstvě se nachází účinná biologická membrána. Výška vody nad náplní je 50 – 150 cm. Na svrchní straně pískového lože se za 2-3 týdny vytvoří tzv. biologická blána," - stejné?
  • co je "odpor biologického filtru"?
  • co je "vrchní nejvíce zanesená vrstva"?
  • "Další typy vodárenské filtrace " patří do nadřazeného (neexistujícího) hesla Filtrace vody. Sem by patřilo spíše srovnání.
  • Chybí závěr
  • Hojné citace, většinou ve správném formátu kromě elektronických (viz způsob citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů; případně též odkaz na Wikipedii dejte "citovat stránku" vlevo napříslušné stránce.

Jana Dlouhá

  • obázek je stažen ze stránky, která má copyright - Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 13:12 (UTC)