Digitální gramotnost

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Digitální gramotnost (anglicky: digital literacy) může být vymezena jako: ,,soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti."[1] Nedostatek digitální gramotnosti vede naopak k digitálnímu vyloučení.

Uživatelé internetu v roce 2012 jako procento obyvatelstva dané země Zdroj: International Telecommunications Union.[2]

Pro zvyšování digitální gramotnosti je nezbytný jednak přístup k technologii (počítač, internet), tak schopnost/ znalost jejího využití. Opakem digitální gramotnosti je digitální vyloučení. To se týká především: ,,seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním, etnických menšin, jednotlivců i lokalit ohrožených chudobou. Nejde o kompletní výčet – digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky. Také z tohoto důvodu často zůstává u jednotlivců neidentifikováno.”[3] Ohroženi jsou proto v určité míře všichni. Pro průběžné zvyšování digitální gramotnosti hraje klíčovou roli průběžné celoživotní učení: ,,je nezbytné, aby se jednotlivci dlouhodobě rozvíjeli celoživotním učením.”[4]

Předpoklady[editovat | editovat zdroj]

Cílem zvyšování digitální gramotnosti by mělo být vytváření digitálně gramotných občanů, označovaných také něky jako digitální občané (digital citizens). Ti jsou schopni samostatně a zodpovědně využívat informační a komunikační technologie (ICT), a rovněž jsou tyto kompetence schopni také replikovat. Digitální občanství se může plně rozvíjet, pokud je systém schopen zajistit plnění následujících předpokladů:[5]

1. Přístup do digitálního prostoru pro všechny

2. E-commerce - možnost nakupovat a prodávat přes internet

3. Možnost elektronické výměny informací

4. Základní digitální dovednosti - procesy výuky a učení se o nových technologiích a jejich užití. Je také nutné vytvořit všeobecně platné standardy digitálních dovedností, stejně jako je tomu u jiných předmětů.

5. Digitální etiketa

6. Digitální legistativa

7. Digitální práva & povinnosti

8. Ochrana zdraví

9. Digitální bezpečí

Přínosy[editovat | editovat zdroj]

Jednou z nezbytných podmínek pro rozvoj digitalizace, digitální ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti je fungování tzv. informační společnosti. Toho může být docíleno právě podporou opatření směřujících ke zvyšování informační a digitální gramotnosti. Jak uvádí Strategie digitální gramotnosti pro ČR: ,,Dnešní společnosti vytvářejí čím dál silnější vazbu mezi užíváním digitálních technologií a účastí na životě společnosti. Podpora informatizace ze strany států je podmínkou jejich ekonomického zapojení do globální informační ekonomiky."[6]

Digitální gramotnost (a digitalizace) se jeví také zásadní pro udržitelný rozvoj společnosti. Cíle udržitelného rozvoje zmiňují potřebu vybudovat odolnou infrastrukturu, stejně jako podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. V rozpracování (targets) je zmíněna potřeba rozšíření internetového připojení. Dostupnost internetového připojení je důležitá, vzhledem k tomu, že přístup na síť (k informacím) a zprostředkování výměny informací a znalostí, bude nezbytným předpokladem nejen pro dobré dosažení všech 17 Cílů udržitelného rozvoje (vzhledem k rychlosti šíření poznatků, nízkým transakčním nákladům na distribuci a možnosti zapojování široké veřejnosti do jejich vytváření a využívání).[7]

Potenciální benefity je možno vymezit následovně:[editovat | editovat zdroj]

  • Snižování nákladů veřejných rozpočtů
  • Přispění k inovacím
  • Inkluze
  • Zvýšení bohatství společnosti
  • Kvalita každodenního života

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


Tento článek je zveřejněn se svolením autorů také na české Wikipedii k dalším aktualizacím a editaci.