Chci chránit své životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Problém[editovat | editovat zdroj]

Dozvěděl jsem se o záměru zastavět plochu dosud využívanou jako zeleň?

Chtějí v mé obci stavět nešetrným způsobem silnici , cementárnu, hypermarket či jiné komerční stavby, a to na úkor mého životního prostředí , mého pocitu životní pohody, s rizikem zásahu do hygienických poměrů v území?

Chtějí nedaleko od mého domova začít těžit?

Co mám dělat?[editovat | editovat zdroj]

Nejdříve:

 • musím průběžně, alespoň jednou za 10 dní sledovat úřední desku obecního (městského či obvodního) úřadu v mé obci.
 • mám právo zeptat se na úřadě, pokud mi něco není jasné – třeba na to, zda je pro mou obec zpracován a schválen územní plán a pokud ano, jak je řešeno území, o které se mi jedná. Nespokojím se s vyhýbavou odpovědí.
 • mám možnost založit se svými spoluobčany občanské sdružení. Musím vědět, jak to udělat a jak jej potom využít.
 • mohu vstoupit do správního řízení, které předchází územnímu, stavebnímu a dalšímu rozhodování, jež se týká životního prostředí, a to podle zákona 114/92 o ochraně přírody (jako občanské sdružení). Je třeba znát způsoby, jak požadovat informace od úřadů
 • mohu se účastnit procesu EIA - posuzování vlivů na životní prostředí (environmental impact assessment znamená, že větší stavba, koncepce (např. spalovna) musí být zhodnocena (dokumentace a posudek) z hlediska vlivu na životní prostředí. Vyjadřuje se i veřejnost. Občanské sdružení, které se vyjádří, se stává automaticky členem řízení, tj. zvou ho na jednání, jeho připomínky se zapisují apod. V tomto případě je nutné vědět, kde a jak si zajistit právní i odbornou pomoc.

Je třeba být aktivní ihned. Pokud začnu protestovat, až přijedou buldozery, bude beznadějně pozdě. Musím se všech rozhodování účastnit jak jen možno od počátku nebo alespoň co nejdříve!

Následně[editovat | editovat zdroj]

Jestliže se mi požadavky nepodaří prosadit a moje práva jsou nadále opomíjena, mohu podat:

 • žalobu, ovšem jen v případě soukromoprávního vztahu (mezi občany)
 • podnět k zahájení správního řízení
 • stížnost (podle vyhlášky 150/58), a to správnímu orgánu, který musí odpovědět.
 • petici ve veřejném zájmu (podle zákona 85/90), a to jako občan nebo prostřednictvím petičního výboru,
 • trestní oznámení (v případě, že jde o trestní čin - např. podezření z činu obecního ohrožení)
 • ústavní stížnost - pokud jsem byl zkrácen ve svých právech - např. odmítnut jako účastník řízení
 • a další. (například mimoprávní: demonstrace, dopisy redakcím, politikům, bulletiny, letáky, brožury atd.)

Poradenství ve věci ekologických kauz[editovat | editovat zdroj]

 • Ekologický právní servis: Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel. 381254886, e-mail: eps.brno@ecn.cz
 • Calla - nevládní organizace. Fráni Šrámka 35, České Budějovice, 374 00, tel. 387 310 166, calla@ecn.cz, http://www.calla.ecn.cz
 • Hnutí Duha - celostátní ekologická organizace. Tel. 545 214 431, e-mail lide@hnutiduha.cz, adresa Bratislavská 31, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím www.sedmagenerace.cz/knihy.html - zde je i přehled nabízených knih.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • Černý P. a kol. (1998.): Budeme je žalovat? Vydal Ekologický právní servis, Brno.
 • Kužvart, P. (1998): Právo na informace o životním prostředí - komentovaný zákon 123/98, EPS, ISBN 80-902570-0-3
 • Publikace Ministerstva životního prostředí: Kužvart, P. (duben 2000): Občanské právo spolurozhodovat. Způsoby a možnosti občanské angažovanosti ve věcech životního prostředí. Ateliér pro životní prostředí, Praha.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]