Benefity cvičení venku

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pohyb na čerstvém vzduchu je velice důležitou součástí kvalitního a plnohodnotného života člověka, přesto lidé na tento fakt v dnešní uspěchané době zapomínají

Výhody pobytu na čerstvém vzduchu[editovat | editovat zdroj]

Tělocvična pod širým nebem

Finanční nenáročnost a možnost provozovat pohyb, je bezesporu velkou výhodou pobytu na čerstvém vzduchu. Další výhodou je dále fakt, že člověk téměř kdykoliv, když má čas a chuť – v jakoukoli denní, popř. i noční hodinu, má možnost vyjít ven na čerstvý vzduch, projít se, proběhnout se, nebo si zacvičit. Pro lidský organismus je venkovní prostředí přirozené a chtěné – člověk lépe vnímá základní biorytmy a děje v prostředí přírody.

Biorytmy se řadí k regulačním mechanismům, které fungují ve všech živých systémech. Jsou odpovědí na cyklující změny prostředí, ve kterém živé systémy fungují, jsou tedy výrazem adaptace těchto systémů. Nerespektování existence biorytmů znamená pokles výkonu našeho těla, dokonce i vážné narušení našeho tělesného i duševního zdraví.

Zásadní benefity (výhody) pobytu a pohybu venku na čerstvém vzduchu jsou:

Zlepšení duševního zdraví[editovat | editovat zdroj]

Pobyt venku zlepšuje úroveň duševní zdraví, více než pohyb v umělém prostředí. Tento fakt zjistili na univerzitě v Glasgow. Výsledky prokázaly souvislost mezi opakovanými venkovními vycházkami, zvýšením pohody a duševním zdravím, na rozdíl od této činností v jiném prostředí. Také prokázaly, že cvičení venku má až o 50 % pozitivnější vliv na duševní zdraví než cvičení v interiérech. Pokud člověk bojuje s úzkostí, napětím a stresem, můžeme tomuto jedinci doporučit, aby se snažil trávit co nejvíce času v přírodním prostředí, výsledky se dostaví a nenechají na sebe dlouho čekat.[1]

Zvyšování sebevědomí a nálady[editovat | editovat zdroj]

V roce 2010 se uskutečnil v Anglii výzkum na pohybovou aktivitu v přírodě. Výzkumu se účastnilo celkem 1252 účastníku různého pohlaví, věku, zdravotního stavu a původu. Výsledkem bylo, že již pouhých 5 minut pobytu v přírodním prostředí, zlepší náladu. Obzvlášť, pokud je prováděn u vody. Pozitivní změna byla pozorována u všech kategorií, tedy nezávisle na věku, pohlaví atd. Největší přínosem byla pro lidi se špatnou počáteční náladou.[1]

Zlepšení soustředěnosti[editovat | editovat zdroj]

Vědecký výzkum zkoumal dopady prostředí na pozornosti u dětí s ADHD. Výzkum probíhal u dětí ve věku 7–12 let z různých prostředí. Děti byly brány na 12minutové procházky. Po absolvování procházky, jim byla měřena schopnost koncentrace na přístroji Digit Span. Výsledkem bylo, že dětem se po procházce zlepšila koncentrace a výkon.

Vitamín D[editovat | editovat zdroj]

Vitamín D je látka považovaná jako zásadní pro zdravý vývoj i následný metabolismus kostní tkáně, a hlavní vliv na jeho tvorbu má právě pobyt a cvičení na čerstvém vzduchu. Aktivní forma vitaminu D (kalcitriol) stimuluje produkci RANKL a tím aktivuje osteoklasty a současně ovlivňuje plasticitu pluripotentních mezenchymových buněk se stimulací genů osteoblastické transformace. Vitamin D však zasahuje do mnoha dalších dějů v organismu. Velmi důležitá je interakce mezi vitaminem D a imunitním systémem. Vitamin D ovlivňuje odolnost proti bakteriálním infekcím, ale i autoimunitu.

Snížené riziko nadváhy[editovat | editovat zdroj]

Lidé provozující pohyb ve venkovním prostředí mají podstatně nižší riziko nadváhy než ti, co se pohybují v uzavřených prostorách. Tento bod souvisí se závažnými problémy, a tím jsou: vzrůstající hypokinéza, rostoucí čísla obézních lidí, a s tím související rozvoj moderních technologií, které nás nutí „být pasivní“. Studie ukazují, že děti, které pobývají venku, mají o 27–41 % nižší pravděpodobnost, že budou mít nadváhu než ty, které jsou zavřené někde v hale, nebo doma. Jakmile jste v uzavřeném prostoru, jste jednoduše línější. Pobyt ve venkovním prostředí nás nutí být aktivnější, než když jsme zavřeni doma .

Nevýhody pobytu na čerstvém vzduchu[editovat | editovat zdroj]

Výše byly uvedeny benefity pobytu a pohybu na čerstvém vzduchu. Nyní pro úplnost vyjmenujeme i nevýhody, které jsou znatelně méně důležité a podstatné, nicméně i tak je dobré si je uvědomit.

Počasí[editovat | editovat zdroj]

Jednou z hlavních nevýhod je závislost na počasí. Jít ven můžeme samozřejmě „za každého počasí“, ovšem ne každému se chce cvičit např. v dešti, za silného větru nebo mrazu. Je třeba zohlednit i zdravotní aspekt – ne každý je zdravotně způsobilý k pohybu v nepříznivém počasí. Příkladem jsou kardiaci či alergici. Také je třeba si uvědomit, že pohyb za nepříznivých klimatických podmínek už nemusí být vůbec potěšením, ale může se stát až nepříjemným.

Soukromí[editovat | editovat zdroj]

Venkovní cvičební prostory bývají obvykle přístupná širokému okolí. Některým cvičencům nemusí být příjemná pozornost okolí např. kolemjdoucích lidí. Často se jedná zejména o cvičence začátečníky – mohou pociťovat stud, chybí jim sebedůvěra, nebo jednoduše fyzické dispozice. U takovýchto lidí je naneštěstí i v krásných jarních a letních dnech velice pravděpodobné, že budou vyhledávat pohyb raději v uzavřených, soukromých prostorách fitness center a tělocvičen.

Obsazenost[editovat | editovat zdroj]

Jako je tomu ve vnitřních prostorách, obdobně i v těch venkovních může nastat situace, že je prostor v určitou dobu kapacitně naplněn. Na venkovních hřištích a cvičištích nemůžeme nikoho usměrňovat, jelikož zde chybí návštěvní řád. Funguje zde pouze domluva, na kterou ne každý musí přistoupit.

Odborný dohled[editovat | editovat zdroj]

Chybějící odborný dohled je logickým bodem – na volně přístupných cvičištích nemáme automaticky žádného trenéra a pokud nemáme dostatečné schopnosti a dovednosti, můžeme provádět i jednoduché pohyby nesprávně – a to až do takové míry, že si při cvičení budeme více škodit než dělat „něco dobrého pro své zdraví“ – nikdo nás na to neupozorní. Na některých místech se tento negativní aspekt snažili odstranit (respektive zmírnit) přidáním informační tabule o provedení konkrétního cviku.

Absence první pomoci[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, venkovní místa v přírodě určená k pohybu člověka jsou finančně nenáročná. Není zde odborný dohled, a z toho vyplývá, že ani základní vybavení k poskytnutí první pomoci (obvazový materiál, dezinfekce,..). Není zde tedy žádná odborná pomoc, cvičící je odkázán pouze na sebe, popř. na lidi, kteří se pohybují v jeho blízkosti, a na jejich dobrou vůli.

Pobyt a pohyb v přírodě u dětí[editovat | editovat zdroj]

Otázkou pobytu a pohybu v přírodě se dnes zabývá spousta odborníků i laické veřejnosti. Jednou ze známých popularizačních publikací je kniha od Petra Daniše „Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“, jejímž cílem je přispět k tomu, aby se v naší zemi zvýšilo povědomí o významu kontaktu dětí s přírodou a aby se promítlo do odborných i veřejných debat o výchově, zdraví a vzdělávání dětí. Autor tohoto díla se seznámil s cca 130 díly odborné literatury a ve své knize pak představuje výsledky výzkumu, který v zahraničí různými způsoby mapuje vliv kontaktu s přírodou na děti; shrne, jaká je situace u nás; a navrhne doporučení, jak posilovat kontakt dětí s přírodou pro zlepšení zdraví a vzdělávacích výsledků našich dětí.

Street worknout

Street Workout jako jedna z možností cvičení venku[editovat | editovat zdroj]

Petr Daniš upozorňuje převážně na výhody přirozeného (tedy neorganizovaného) pobytu venku. Výše zmíněné benefity ovšem přináší rovněž sportovní aktivity provozované na čerstvém vzduchu. Jde například o jeden z módních sportů venku, který je stále populárnější – street workout. Pro tento sport je charakteristická práce s vlastní vahou těla, a protože jde o cvičení venku, ukazuje se nám na něm řada výhod pobytu na čerstvém vzduchu.

Cvičení je vhodné jak pro muže, tak ženy, začátečníky, pokročilé, příležitostné cvičence, ale i profesionální sportovce, chtějící tento sport využít jako kompenzační nebo kondiční cvičení. Ke cvičení se využívají specializovaná hřiště, která mají hrazdy, bradla, dopadové plochy atd. Těch naštěstí dnes všude stále přibývá. Stejně tak ale postačí i jakékoliv dětské hřiště s prolézačkami. Vstupní investice je nulová, nepotřebujete žádné permanentky do tělocvičny ani žádné drahé pomůcky. Cvičíte pouze s vlastní vahou těla a na čerstvém vzduchu, což má pro celkový stav organismu další pozitiva. Jedinou nevýhodou je počasí, ale najdou se i tací, kteří chodí cvičit celoročně. Street workout má výhodu, že obsahuje několik disciplín, pro začátečníky je nejvhodnější sets and reps. Po získání základní kondice můžete pak dále přejít na freestyle, popřípadě weighted. Dostanete tak v každém tréninku novou výzvu pro vaše tělo, které budete rozvíjet všestranně a eliminujete vznik dysbalancí, jež mohou nastat při jednostranném zaměření.

Zvláště za pěkného počasí je rozhodně škoda sedět doma, či navštěvovat indoorové posilovny. Najděte si nejbližší hřiště a hurá na trénink! Cvičme rádi, s chutí, a venku!

Prameny[editovat | editovat zdroj]

  • BARTON, Jo a Jules PRETTY. What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Environ. Sci. Technol. [online]. 2010(44 (10), 3947–3955 [cit. 2016-04-16]. Dostupné z:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es903183r
  • DANIŚ, P. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? ISBN 978-80-87905-10-4
  • HABR, R. Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace. Praha 2018 FTVS UK, diplomová práce
  • HAVELKOVÁ, Marie. Biorytmy, jejich význam pro zdraví a jejich využití v pedagogickém procesu.  1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 592–647, 56 s. ISBN 978-80-210-4677-1.
  • NOVÁK, Petr. Zlepšení duševního zdraví [online]. 2013 [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: http://fitplan.cz/delejte-to-venku-hodne-a-casto/
  • PALIČKA, V. Vitamin D a jeho role (nejen) v osteologii: Vitamin D. Interní Med. [online]. 2011, (10 (13), 383-387 [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/10/04.pdf
  • REJL, D. Kalistenika, Street Workout - posilování s vlastní vahou těla
  • TAYLOR AF a Kuo FE. Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. [online]. 2008, 402-9 [cit. 2016-04-16]. DOI: 10.1177/1087054708323000. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18725656?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2. PEntrez.Pubmed. Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDoc Sum


  1. 1,0 1,1