Benefity OER WMS

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Otevřené vzdělávací zdroje na bázi Mediawiki softwaru přináší řadu benefitů, mezi nejvýznamnějšími můžeme uvést následující:[1]

Úspora prostředků[editovat | editovat zdroj]

Studijní materiály, které jsou online, mohou vést k úspoře prostředků jak na straně instituce, tak na straně studentů.

Snadná aktualizace[editovat | editovat zdroj]

V současném rychle se měnícím světě poznatky rychle zastarávají, proto jsou potřeba časté aktualizace a digitální zdroje jsou k tomu ideální.

Snadná úprava pro specifické účely[editovat | editovat zdroj]

Učitel může učebnici upravit (zkrátit, doplnit či jinak modifikovat) pro účely svého kurzu.

Vyšší efektivita[editovat | editovat zdroj]

Prostřednictvím hyperlinků a odkazů se může student dostat k poznatkům, které ho zajímají a přesahují rámec učební látky (mnohem snadněji než v klasickém printu). Případné poznámky, které si udělá online, mu již zůstanou a bude je mít kdykoliv k dispozici (z klasických učebnic je musí odstranit, pokud je chce přeprodat; ale i v případě, že si je nechá, je přístup složitější než v cloudovém rozhraní). Je také možné předpokládat, že specifika prostředí OER pomáhá studentovi lépe chápat souvislosti a vidět problematiku v kontextu. Rovněž pomáhá interdisciplinárnímu myšlení, stejně jako rozvoji aktivního učení (tzv. inquiry-based learning). Pro ověření této hypotézy by nicméně bylo potřeba provést výzkum.

Změna média[editovat | editovat zdroj]

Dnešní studenti vyrůstají ve světě, kde tráví již od dětství více času s digitálními platformami než s klasickými knihami. Klasický učební text může být pro ně méně přitažlivý.

Snížení zátěže životního prostředí[editovat | editovat zdroj]

S rostoucími požadavky na vzdělání a aktualizací učebnic rostou také náklady na jejich recyklaci, popř. uložení. Celý životní cyklus učebnic (papír, tisk, logistika, prodej) představuje environmentální zátěž. Osobní počítač (tablet), ač taky představuje určitou zátěž, se stává nezbytností života v současné době. Pokud ho tedy studenti mají stejně, mohou omezit využívání tištěných zdrojů.

Časová úspora[editovat | editovat zdroj]

Nákup učebnic (popř. jejich přeprodej dál), jejich příprava do školy, listování, případné zapomínání a ztrácení, představují za celé školní období značné množství času, který by se dal uspořit, pokud by se studovalo z otevřených učebnic.

Přispívání ke znalostní společnosti[editovat | editovat zdroj]

OER podporují proces celoživotního vzdělávání. Zároveň pomáhají vytvářet tzv. znalostní společnost, tento model společnosti totiž potřebuje právě otevřený přístup k poznatkům (viz studie Is a knowledge society possible without freedom of access to information?)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Petiška, E. (2018). Otevřené vzdělávací zdroje: podpora tvůrcům otevřených vzdělávacích materiálů. Praha: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy.
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály“, podpořeného v letech 2019–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.