Analýza materiálových toků

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Též Analýza toku materiálu, z angličtiny Material flow analysis, MFA

Tento nástroj poskytuje v podstatě vstupní informace pro Čistší produkci, protože se jedná o metodologii používanou k ohodnocení vstupů, výstupů, interních toků a zásob materiálů v předem definovaném systému za určitý časový úsek. Za materiál se považuje každá látka používaná pro komerční či nekomerční účely, např. suroviny, výrobní chemikálie, odpady, emise do vody a ovzduší atd. Obvykle se do MFA zahrnuje i energie. Takovéto zhodnocení může být dále využito pro návrh opatření, jak snížit materiálové ztráty, snížit spotřebu atd.

Hlavní rozdíly mezi analýzou materiálových toků a analýzou životního cyklu výrobku (LCA) jsou dva: rozsah a perspektiva. Zatímco MFA se omezuje na podnik samotný, pro dobrou LCA jsou potřeba informace jak o vstupech do podniku, tak o způsobu použití výrobku spotřebitelem a o nakládání s ním coby s odpadem. Za druhé, MFA sleduje toky materiálů a energie z perspektivy podniku/závodu/provozu/výrobního procesu, zatímco analýza životního cyklu zkoumá tyto toky z hlediska „života“ konkrétního výrobku. Proto je možné, že každá z těchto analýz určí jiná místa pro zlepšení, která druhé z metod zůstanou skryta.

Obě metody jsou jakožto vědecké metody značně náročné na sběr dat i zhodnocení, je třeba mj. dobře vymezit rozsah analýz a využívat matematické modely. Zde jsme chtěli ukázat, jaké myšlenkové postupy a nástroje se používají pro analýzu dopadů činností podniku na životní prostředí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]