Tezaurus:Mezinárodní dohody, úmluvy, konference a dokumenty z konferencí -- International Agreement, International Convention, Conference and documents

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dohody, úmluvy -- International Agreement, International Convention

Aarhuská úmluva -- Århus Convention

Basilejská úmluva -- Basel Convention

  • Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians

Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians

Kjótský protokol -- Kyoto Protocol

  • Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River

Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River


Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents