Otevřít hlavní menu

Změny

doplnění aktivit
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.
 
Českomoravský cement je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, certifikátu ekologického managementu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.
 
==Partneři==
==Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání==
 
Českomoravský cement svou činností značnou měrou ovlivňuje okolní prostředí, je samozřejmě těžké chránit přírodní zdroje, které zároveň slouží pro hospodářské aktivity, nicméně podnik se o to snaží a podle svých slov přistupuje k ochraně životního prostředí komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje. V Českomoravském cementu je zaveden Integrovaný systém managementu, který zahrnuje certifikované systémy:
 
*Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
*Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
*Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 
Aktivity podniku na poli ochrany životního prostředí lze rozdělit do několika skupin:
 
*Snižování negativních dopadů na životní prostředí – snižování prašnosti, hlučnosti, snižování energetické náročnosti apod.
*Využívání alternativních materiálů a paliv
*Ekologické chování při těžbě vápenců
*Následná rekultivace těch částí lomu, kde už byla ukončena těžba
==Problémy, potíže a zkušenosti==
47

editací