Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
==Případová studie udržitelného podnikání==
Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?Společnost Českomoravský cement, a.s. si plně uvědomuje zodpovědnost za ovlivňování okolního prostředí svou výrobní činností. Koncept udržitelného rozvoje tak představuje alternativní model rozvoje společnosti.  Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se společnost řídí podle dlouhodobého programu, který vychází jak z cílů skupiny HeidelbergCement, tak z vlastního programu Českomoravského cementu. Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům.Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí. Mezi priority těchto programů patří:*rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby. *dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních materiálů a paliv Českomoravský cement nejen přírodní zdroje šetří, ale zároveň pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí. Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
==Informace o podniku==
22

editací

Navigační menu