Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:  
==Případová studie udržitelného podnikání==
 
==Případová studie udržitelného podnikání==
Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?
+
 
 +
Společnost Českomoravský cement, a.s. si plně uvědomuje zodpovědnost za ovlivňování okolního prostředí svou výrobní činností. Koncept udržitelného rozvoje tak představuje alternativní model rozvoje společnosti.
 +
 
 +
Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se společnost řídí podle dlouhodobého programu, který vychází jak z cílů skupiny HeidelbergCement, tak z vlastního programu Českomoravského cementu.
 +
 
 +
Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům.
 +
Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí.
 +
 
 +
Mezi priority těchto programů patří:
 +
*rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby.
 +
*dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních materiálů a paliv Českomoravský cement nejen přírodní zdroje šetří, ale zároveň pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí.
 +
 
 +
Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
    
==Informace o podniku==
 
==Informace o podniku==
22

editací

Navigační menu