Portál:Udržitelný rozvoj na místní úrovni/Předcházení suchu