Planetární meze

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Planetární meze (anglicky: Planetary boundaries) je koncept

Koncepce planetárních mezí

Koncepci planetárních mezí (planetary boundaries) přinesl Johan Rockstrom se svými spolupracovníky ze stockholmského Resilience Centre v r. 2009. Základní článek v časopise Nature má titul „Bezpečný prostor pro lidské aktivity“ (A Safe Operating Space for Humanity). Tento „bezpečný prostor“ je vymezen planetárními mezemi environmentální povahy. Autoři identifikovali 9 takových mezí:

  • Změna klimatu
  • Acidifikace oceánu
  • Poškození stratosférické ozonové vrstvy
  • Biogeochemické toky fosforu a dusíku
  • Zdroje sladké vody
  • Využití území
  • Ztráta biologické rozmanitosti
  • Atmosférický aerosol
  • Chemická kontaminace

Pro 7 z těchto mezí byly stanoveny indikátory a navrženy přípustné hranice. Autoři soudí, že tři z mezí již byly překročeny: změna klimatu, biogeochemický tok dusíku a ztráta biodiverzity. Ve všech těchto případech se lidstvo již nepohybuje v bezpečném operačním prostoru.

Teorie planetárních mezí přináší nový prvek do diskuse o udržitelném rozvoji: Udržitelný rozvoj je takový, který využívá environmentálně bezpečného operačního prostoru vymezeného planetárními mezemi. Mimo jiné by to mohlo znamenat překročení dlouhé a neuzavřené debaty o tom, zda je možno dosáhnout udržitelnosti rozvoje za podmínky hospodářského růstu. Zřejmě není podstatné, jestli růst nebo ne, jaký růst a podobně: důležité je udržet se uvnitř planetárních mezí.

Tato koncepce je teprve na počátku dostatečně vážné a široké diskuse, až dosud jsou jen naznačeny základní principy. Klíčové je jistě stanovení potřebných indikátorů a od nich odvozených cílů včetně časových určení; protože jde o globální záležitost, předpokládalo by to globální konsensus stvrzený mezinárodními dohodami. To už není záležitost jen vědecké komunity, ale širokého mezinárodního procesu. Povzbudivé je, že v jednom případě se tento proces již podařilo úspěšně dokončit (ochrana ozonové vrstvy Země) a v několika dalších případech již je v běhu, byť zatím jen dílčím způsobem a s hubenými výsledky (změna klimatu, ztráta biodiverzity, chemická kontaminace).


[1]

Odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Planetary boundaries na anglické Wikipedii.


Reference

Literatura


Další zdroje

Akademický bulletin - Zpráva ze semináře zaměřeného na Planetární meze (Tomáš Hák, Bedřich Moldan)

Prezentace přednášky prof. Rockströma - Human development within the Planetary Boundaries

Představení nového vědeckého konceptu "Planetární meze" na stránkách COŽP

,,S uhlím vypouštíme džina z lahve, říká švédský ekolog" rozhovor s prof. Rockströmem na lidovky.cz

Uvedení do planetárních mezí na stránkách Stockholm Resilience Center

prof. Rockström uvádí do planetárních mezí (video)