Editace stránky MAS Mladoboleslavský venkov

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox MAS
+
==Profil MAS==
| název = Mladoboleslavský venkov, z.ú.
+
Právní forma: zapsaný ústav
| forma = zapsaný ústav
 
| založení = 19. 10. 2012
 
| podniků = 8 + 5
 
| obcí = 38
 
| NNO = 16
 
| osob = 5
 
| web = https://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/
 
| kontakt =  Kostelní Hlavno 12, 284 76 Kostelní Hlavno
 
  
}}
+
Založení
 +
 
 +
Počet zapojených obcí:
 +
 
 +
Počet zapojených podniků a podnikatelů
 +
 
 +
Počet zapojených NNO
 +
 
 +
Počet zapojených soukromých osob
 +
 
 +
Sídlo
  
 
==Základní dokumenty MAS==
 
==Základní dokumenty MAS==
Řádek 17: Řádek 19:
 
| příjmení =  
 
| příjmení =  
 
| jméno =  
 
| jméno =  
| titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020
+
| titul = Strategie komu pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020
 
| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114
 
| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114
 
| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.
 
| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.
Řádek 34: Řádek 36:
 
| datum přístupu = 2019-07-31
 
| datum přístupu = 2019-07-31
 
}}
 
}}
 
[[Soubor:Vrátno, větrný mlýn.JPG|náhled|Větrný mlýn Vrátno]]
 
  
 
==Partneři MAS==
 
==Partneři MAS==
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
 
  
 
===Zapojené obce===
 
===Zapojené obce===
Řádek 53: Řádek 52:
 
===Soukromé osoby===
 
===Soukromé osoby===
 
Partnery MAS je také 5 soukromých osob
 
Partnery MAS je také 5 soukromých osob
[[Soubor:Zámek Stránov (1).jpg|náhled|Zámek Stránov]]
 
[[Soubor:Krnsko, railway bridge 2.jpg|náhled|Stránovský viadukt]]
 
[[Soubor:Bezno, rectory.jpg|náhled|Fara v Beznu]]
 
[[Soubor:Zámek Horky nad Jizerou.JPG|náhled|Zámek Horky nad Jizerou]]
 
  
 
==Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov==
 
==Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov==
Řádek 63: Řádek 58:
  
 
====Komunita====
 
====Komunita====
 +
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
 +
 
Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový.
 
Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový.
  
Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na '''nestátních neziskových organizacích'''. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací.
+
Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na nestátních neziskových organizacích. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací.
  
 
'''Školství'''
 
'''Školství'''
  
Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradníci, zemědělci, gastronomie...).
+
Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradnická).
  
 
====Sídla====
 
====Sídla====
Řádek 82: Řádek 79:
 
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
 
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
  
====Podnikání====
+
====Cestovní ruch====
'''Tradiční podniky''' již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|'''ŠKODA AUTO a. s.''']] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
+
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
 +
 
 +
K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).
 +
 
 +
V území nejsou informační centra.
 +
 
 +
===Podmínky pro ekonomickou transformaci===
 +
Tradiční podniky (Karburundum – Benátky). Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí).  
 +
 
 +
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmy, které je nutno podporovat.
 +
 
 +
Jsou obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – ty mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
  
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
 +
 +
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu brownfield, které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
 +
 +
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí zemědělští podnikatelé. Rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace jejich strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora jsou velmi potřebné, zejména u menších zemědělských podnikatelů.
 +
 +
V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
  
 
====Zemědělství====
 
====Zemědělství====
Řádek 95: Řádek 109:
  
 
====Lesnictví====
 
====Lesnictví====
V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; příčinou je šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika
+
V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)
 
| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)
 
| url = http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/vlaky-a-kamiony-siri-kurovce-po-cele-zemi-lidove-noviny
 
| url = http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/vlaky-a-kamiony-siri-kurovce-po-cele-zemi-lidove-noviny
Řádek 106: Řádek 120:
 
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
 
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
  
====Cestovní ruch====
+
==Příležitosti pro inovace==
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
+
Pro uskutečnění změn: nutné změny v pravidlech dotací
  
K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).
+
Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
  
V území nejsou informační centra.
+
===Identifikované potřeby===
  
==Příležitosti pro inovace==
+
====Infrastruktura venkovského života====
Pro uskutečnění změn jsou nutné změny v pravidlech dotací
+
Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.
  
Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
+
Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.
  
===Podmínky pro ekonomickou transformaci===
+
====Technologické příležitosti====
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především '''malé firmy''', které je nutno podporovat.
 
  
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu '''brownfield''', které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
+
*obrátit meliorace (využít pro závlahy);
 +
*příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).
 +
*oběhové hospodářství
 +
*sdílená ekonomika?
 +
*energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)
 +
*zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
  
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí '''zemědělští podnikatelé'''. Nutný je rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora. V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
+
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
  
===Identifikované potřeby===
+
===Nápady===
Nedostatečná '''infrastruktura venkovského života'''
+
Možnosti sdílené ekonomiky:
  
Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.
+
*Místní air-b-n-b?
 +
*Sdílené služby volnočasové aktivity, hlídání dětí,
  
Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.
+
Víceúčelové budovy (pronájem ke komunitně založeným aktivitám – školky, „kulturní domy“, trhy, …)
  
===Technologické příležitosti===
+
*Princip – otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů směrem na ven (kurzy vaření pro externí zájemce)
  
*řešení problematiky sucha - obrátit meliorace (využít pro závlahy)
+
*Nová role školy polyfunkční zařízení?
*zadržování vody nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
 
*identifikovány příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).
 
*oběhové hospodářství a sdílená ekonomika?
 
*energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)
 
  
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
+
Nejdřív musí být příjemné místo k životu pro místní lidi, pak i pro turisty.
  
==Odkazy==
+
*Památky jako součást veřejných služeb místním obyvatelům? Akce ne pro turisty, ale pro místní lidi, což pak turisty přiláká.
  
===Reference===
+
== Odkazy ==
<references />Zdroj informací: rozhovor s představiteli MAS a dokument{{Citace elektronické monografie
 
| příjmení =
 
| jméno =
 
| titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020
 
| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114
 
| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.
 
| místo =
 
| datum vydání =
 
| datum přístupu = 2019-07-31
 
}}
 
  
[[Kategorie:MAS]]
+
=== Reference ===
 +
<references /><references />

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)