Lidská práva v Evropské unii

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EU se aktivně zasazuje o respektování lidských práv a základních svobod ve světě. Ochrana lidských práv a základních svobod je jedním ze základních principů, na nichž je EU postavena. EU se v tomto ohledu řídí základními principy chápání lidských práv a základních svobod: principem univerzality, principem vzájemné závislosti a nedělitelnosti.

Hlavními aktéry v rámci politiky lidských práv EU (mimo členské státy EU) jsou Evropská Rada, Rada EU a EK, přičemž nelze zapomínat ani na roli EP, Evropského soudního dvora a Evropského ombudsmana. EU využívá i služeb Monitorovacího centra EU pro rasismus a xenofobii se sídlem ve Vídni. EU při implementaci své politiky spolupracuje aktivně s nevládními subjekty jak ze zemí EU, tak i z třetích zemí. Kompetence v oblasti lidských práv jsou rozloženy mezi členské státy a ES, a aktivity politiky lidských práv a základních svobod se dotýkají všech tří pilířů EU. Mezi kompetence ES patří některé aspekty související s diskriminací, rasismem a xenofobií. Aktivity ES v oblasti lidských práv jsou financovány z rozpočtu ES (nařízení č. 975/1999 a 976/1999 – finanční alokace ve výši přes 100 mil. € ročně) a také z EDF. EU od počátku 90. let minulého století rovněž vkládá do všech obchodních a/nebo kooperačních smluv uzavíraných se třetími zeměmi tzv. klausuli o lidských právech, při jejímž porušení pozbývají některé části smlouvy platnost (jedná se hlavně o finanční pomoc ES třetí zemi nebo zemím).

Základní principy lidských práv jsou zakotveny ve Smlouvě o EU (čl. 2, 6, 7 – platné uvnitř EU a čl. 11 – platný pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU – a čl. 177 platný pro politiku rozvojové spolupráce ES) a jsou také předmětem sekundární legislativy ES. Za zmínku stojí i Charta základních práv EU z prosince 2000, která se stala součástí Evropské ústavní smlouvy (dále jen EÚS) a jenž, v případě vstupu EÚS v platnost, se stane právně závaznou. EU při definování své politiky směřující k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod vychází rovněž z mezinárodně platných dokumentů. Mezi ně patří Deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodní úmluva o občanských i politických právech a Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech z roku 1966, jakož i Evropská konvence o lidských právech z roku 1950.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Gombala, Ivo (2006) Koncepce politiky a praxe EU. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 147–160. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie

Bližší informace o cílech politiky EU v oblasti lidských práv a základních svobod, jakož i jejích nástrojích[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]