Evropská unie

Z Enviwiki
(přesměrováno z EU)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníEvropská vlajka

Evropský model[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie klade důraz na vzájemné vztahy členů společenství a ne na autonomii jednotlivých států, na kulturní různorodost a ne na asimilaci, na kvalitu života namísto hromadění hmotného bohatství, na udržitelný rozvoj nikoli na neomezený materiální růst, na univerzální lidská práva a práva přírody místo na práva vlastnická a na globální spolupráci místo jednostranného výkonu moci. Takto optimisticky vidí dnešní Evropu Jeremy Rifkin ve své poslední knize Evropský sen[1], v níž srovnává Evropu a USA. Evropský sen má podle něj sílu, protože vytváří nový historický rámec, zaměřený na kvalitu života, udržitelnost, mír a harmoničnost. Je cestou, jak řešit problémy dneška, vyplývající především z procesu globalizace.

Je sice nepochybně příjemné, že člověk jako Jeremy Rifkin tak vysoce oceňuje evropský model – je ale také otázka, zda tento model skutečně nabízí možná řešení a zda je opravdu modelem pro jiné části světa. To platí zejména v současné éře globalizace. Může ovšem přinejmenším naznačovat cesty řešení problémů dnešního světa.

Tzv. evropský model společnosti je založen na čtyřech základních prvcích:

 • nedotknutelnost lidských práv,
 • kultura jako prostředek emancipace
 • udržitelný rozvoj charakterizovaný jako rovnováha mezi ekonomickou prosperitou, sociální spravedlností a ochranou životního prostředí,
 • vize mezinárodního řádu založeného na multilateralismu[2].

Témata[editovat | editovat zdroj]

Současná krize evropského modelu[editovat | editovat zdroj]

Postavení EU na mezinárodní scéně je silné; na druhé straně je však zřejmé, že EU sama má řadu problémů vyplývajících z její současné situace, o níž se často hovoří jako o krizi evropského modelu. EU má velké ambice na mezinárodním poli, ale její současné vnitřní problémy mohou být překážkou na cestě k jejich naplnění. Pouze silná a jednotná EU může ovšem být skutečným partnerem USA v době, kdy sílí zatím jen obchodní tlaky ze zemí asijského kontinentu. Neúspěch při ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu na jaře 2005 odhalil některé do té doby více méně skryté nedostatky, zejména problematický a ne právě otevřený vztah mezi EU a jejími institucemi na straně jedné a občanů EU na straně druhé.

Současně se ale projevuje i jiný trend. K tomu, aby se mezinárodní postavení EU posílilo, je nezbytné provést řadu nepopulárních reforem především v oblasti sociální a daňové politiky. Tyto změny mohou pak zajistit plnění cílů obnovené Lisabonské strategie. Reformy jsou však v působnosti nikoli EU ale jednotlivých členských států. Jde o nepopulární opatření omezující v některých státech nadměrně přebujelý sociální stát. (Zejména) v některých velkých členských státech EU se začíná objevovat překvapivá dichotomie: na jedné straně stojí globalizace a Evropa, na straně druhé národní vlády a populismus. Nikdo nepřipomíná voličům, že volný trh podporuje prosperitu a sociální modely, o které mají občané zájem. Odvádí to pozornost od skutečných problémů, kterým Evropa čelí, a to jsou problémy v jednotlivých státech. Jde o uvolňování pracovních trhů, o reformu penzijních systémů a o další změny, které jsou předpokladem vytváření nových pracovních míst, růstu ekonomiky a tedy naplňování principů udržitelného rozvoje. Vlády některých členských států EU využívají kritiky evropských institucí k tomu, aby skryly svoji neochotu provést takovéto zásadní reformy.

Je ovšem rovněž pravda, že EU výrazně chybí vize, hodnotová orientace, jež by představovala základ pro úvahy o řešení dnešních problémů.

Jestliže EU nepřekoná tuto současnou krizi, její postavení jako globálního hráče bude zásadně oslabeno. Pokud se jí to v nejbližší době podaří, bude to znamenat pozitivní vývoj v globálním měřítku a EU se skutečně může stát modelem pro jiné části světa, jak o tom hovoří ve své knize Jeremy Rifkin (2005).

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. Rifkin, J. (2005) Evropský sen. Evropský literární klub.
 2. EC (2004). Building a Political Europe. 50 proposals for tomorrow´s Europe. Report of the Round Table „A sustainable project for tomorrow´s Europe“ formed on the initiative of the President of the European Commission. April 2004, str. 14, 15.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Česká republika:

 • Euroskop (oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii)
 • Evropská unie 123 (přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie)

Další odkazy:

 • Portál Evropské unie (slovensky / česky)
 • Mapy Evropy a Evropské unie (česky / slovensky / anglicky)
 • Informativní mapy EU na webu EU
 • OLAF – Evropský úřad proti korupci/ Evropský úřad pro potírání podvodů (Office européen de Lutt Antifraude)
 • EUABC – online lexikon o EU (ve všech řečech Evropy), včetně „Reader-friendly EU Constititution“ / „Ústava EU, která se dá (pře)číst“
 • EUobserver – přehled tisku, medií, vlastní zpravodajství, komentáře o EU, zasíláni přehledu zpráv mailem (anglicky)
 • euPortál - český eurorealistický časopis

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Strategie udržitelného rozvoje EU. Zasedání Evropské rady, 15. a 16.6.2001, Göteborg.
 • Building a Political Europe. 50 proposals for tomorrow´s Europe. Report of the Round Table „A sustainable project for tomorrow´s Europe“ formed on the initiative of the President of the European Commission. April 2004.
 • Burchell, J., Lightfoot, S. (2004). The EU and sustainable development: the long road from Rio to Johannesburg. In: J. Barry, B. Baxter, R. Dunphy (eds.) Europe, Globalization and Sustainable Development, Routledge, str. 168–186.
 • Delivering Growth – Reforms for the Enlarged Union. COM(2004) 29, 13. 1. 2004.
 • European Police Office (2001). Council Act OJ C 316, 27.11.1995 a OJ C 362, 18. 2. 2001.
 • Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005–2008), COM(2005) 141 final, 12. 4. 2005.
 • van Reisen, M. (1999). EU „Global Player“. The North-South Policy of the European Union. International Books. Smlouva o Ústavě pro Evropu.
 • Smlouva o založení Evropského společenství.
 • Smlouva o Evropské unii.
 • IMF (2003). The World Economic Outlook Database Selected World Aggregates. International Monetary Fund. April 2003. http://www.imf.org.
 • The 2003 Global 500. Fortune, July 21, 2003. http://www.fortune.com. podle Rifkin, J. (2005), str. 66.
 • The 2003 Global 500: Industry Snapshot: Motor Vehicles and Parts. Fortune, July 21, 2003. http://www.fortune.com. Podle Rifkin, J. (2005).
 • The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations. COM(2005) 37 final, 9. 2. 2005.
 • EEA (2005). European environmental outlook. European Environment Agency, Copenhagen 2005, str. 22.
 • IMF (2003). The World Economic Outlook Database Selected World Aggregates. International Monetary Fund. April 2003.