Koloběh uhlíku: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 3: Řádek 3:
  
 
== Rezervoáry uhlíku ==
 
== Rezervoáry uhlíku ==
 
 
Mezi zemské rezervoáry uhlíku patří:
 
Mezi zemské rezervoáry uhlíku patří:
  
Řádek 28: Řádek 27:
 
* Spalováním organického materiálu. Při spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) se rozpadají organické látky, které se po miliony let ukládaly v biosféře.  
 
* Spalováním organického materiálu. Při spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) se rozpadají organické látky, které se po miliony let ukládaly v biosféře.  
 
* Při sopečných erupcích se uvolňují plyny, které mimo jiné obsahují oxid uhličitý. Množství uhlíku, které takto vznikne, plně kompenzuje úbytek uhlíku při zvětrávání.
 
* Při sopečných erupcích se uvolňují plyny, které mimo jiné obsahují oxid uhličitý. Množství uhlíku, které takto vznikne, plně kompenzuje úbytek uhlíku při zvětrávání.
 +
 +
==Materiály pro výuku==
 +
* {{en}} [http://www.carboschools.org CarboSchools], Evropská stránka s mnoha zdroji ke studiu koloběhu uhlíku na středních školách
 +
* {{en}} [http://carboncycle.aos.wisc.edu uhlík a klima], vzdělávací stránka s appletem na modelování koloběhu uhlíku
 +
 +
== Externí odkazy==
 +
{{wikipedia cs}}
 +
{{wikipedia en|Carbon cycle}}
 +
* {{en}} [http://www.carboncyclescience.gov/ Vědecký program koloběhu uhlíku]
 +
* {{en}} [http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/index.html Skupina NOAA pro koloběh uhlíku]
 +
* {{en}} [http://www.globalcarbonproject.org/ Projekt Global Carbon]
 +
* {{en}} [http://www.grida.no/climate/vital/13.htm UNEP - Současný koloběh uhlíku - klimatická změna] hladiny a toky uhlíku
 +
* {{en}} [http://oco.jpl.nasa.gov/ pozorování NASA atmosferického uhlíku]
 +
* {{en}} [http://www.carboscope.eu Carboscope]
 +
  
 
{{Koloběhy}}
 
{{Koloběhy}}
  
== Zdroje ==
 
<references/>
 
*Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Koloběh uhlíku [online]. c2007 [citováno 17. 02. 2008]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolob%C4%9Bh_uhl%C3%ADku&oldid=2072018>
 
== Odkazy ==
 
  
=== Externí odkazy ===
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_uhl%C3%ADku Koloběh uhlíku na české Wikipedii]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle Carbon cycle na anglické Wikipedii]
 
  
 
[[Kategorie:Biosféra]]
 
[[Kategorie:Biosféra]]
 
[[Kategorie:Ovzduší]]
 
[[Kategorie:Ovzduší]]

Verze z 12. 3. 2011, 18:07

Diagram koloběhu uhlíku. Černá čísla udávají v miliardách tun, kolik uhlíku je uloženo v různých rezervoárech ("GtC" značí gigatunu). Fialová čísla udávají, kolik uhlíku se přesunuje danými směry každý rok. Do sedimentů v tomto diagramu není započítání přibližně 70 Gt uhličitanů a kerogenu.

Koloběh uhlíku je biogeochemický cyklus, při němž se uhlík vyměňuje mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou.

Rezervoáry uhlíku

Mezi zemské rezervoáry uhlíku patří:

 • hydrosféra (rozpuštěný oxid uhličitý a organická hmota) - okolo 36000 gigatun.
 • sedimenty (uhličitany, látky s obsahem uhlíku, včetně fosilních paliv).
 • atmosféra (CO2)
 • biosféra (organická živá i neživá hmota) - okolo 1900 gigatun

Cyklus

Uhlík v existuje v atmosféře hlavně jako plyn oxid uhličitý. Přestože tvoří velmi malý podíl atmosféry (asi 0,04 %), je zásadní pro život na Zemi. K ostatním atmosférickým plynů, které obsahující uhlík, patří metan a antropogenní chlor-fluorované uhlovodíky.

Uhlík se z atmosféry dostává pryč několika způsoby:

 • Když svítí Slunce, autotrofní organismy (především rostliny) fotosyntetizují, přičemž pohlcují oxid uhličitý a mění ho na sacharidy a zároveň vylučují kyslík. Tento proces je nejrychlejší u lesů (či jiných biotopů), kde probíhá velmi rychlý růst nové biomasy.
Množství rozpuštěného oxidu uhličitého v oceánu (rok 1990)
 • Na mořské hladině se rozpouští atmosférický oxid uhličitý. Čím je voda chladnější, tím více CO2 může pohltit. Tento jev je v přímé souvislosti s termohalinním výměníkem.
 • Ve vyšších vrstvách oceánu fytoplankton (řasy, sinice) ukládají oxid uhličitý ve svých tkáních a schránkách. Schránky pak klesají ke dnu a zvětrávají. Zvětrávání těchto křemičitých hornin způsobuje kyselina uhličitá. Při tomto procesu se uvolňují hydrogenuhličitany. Na dně se pak ukládají nánosy uhličitanů (např. vápenec).

Uhlík se do atmosféry dostává několika způsoby:

 • Respirací živočichů a rostlin. Při této reakci se organické molekuly rozkládají na vodu a oxid uhličitý.
 • Rozkládáním rostlinné a živočišné biomasy. Hlavní roli v tom mají houby a bakterie. Pokud je přítomen kyslík, mění organické látky na oxid uhličitý, pokud je prostředí anaerobní, mění organické látky na methan.
 • Spalováním organického materiálu. Při spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) se rozpadají organické látky, které se po miliony let ukládaly v biosféře.
 • Při sopečných erupcích se uvolňují plyny, které mimo jiné obsahují oxid uhličitý. Množství uhlíku, které takto vznikne, plně kompenzuje úbytek uhlíku při zvětrávání.

Materiály pro výuku

 • (anglicky) CarboSchools, Evropská stránka s mnoha zdroji ke studiu koloběhu uhlíku na středních školách
 • (anglicky) uhlík a klima, vzdělávací stránka s appletem na modelování koloběhu uhlíku

Externí odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Koloběh uhlíku na české Wikipedii.


Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Carbon cycle na anglické Wikipedii.


Koloběhy - biogeochemické cykly
Koloběh uhlíku - Koloběh vodíku - Koloběh dusíku
Koloběh kyslíku - Koloběh fosforu - Koloběh síry - Koloběh vody - Antropogenní cykly škodlivých látek