Koloběh fosforu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Koloběh fosforu je biogeochemický cyklus, který popisuje pohyb fosforu litosférou, hydrosférou a biosférou. Na rozdíl od ostatních biogeochemických cyklů nehraje v tomto cyklu významnou roli atmosféra, protože fosfor a jeho sloučeniny mají při teplotách a tlacích, které se vyskytují na Zemi, většinou podobu pevných látek. Jedinou výjimkou je plyn fosfan, který ale vzniká pouze za speciálních podmínek.

Ačkoliv je fosfor poměrně málo zastoupen v biosféře a nemá příliš pestré geochemické vlastnosti, je jeho úloha velmi důležitá ve všech živých organismech - jak v rostlinách, tak v živočiších a mikroorganismech. Má nezastupitelnou úlohu základu přenašeče energie (adenosintrifosfát - ATP) - ten je univerzálním zdrojem pohotové energie pro chemické reakce a fyzikální pochody v buňkách.

Spolu s dusíkem dochází ve vodách, zejména povrchových, při zvýšení koncentrace fosforu k eutrofizaci. Fosfor pochází především z odpadních vod měst a obcí, které obsahují rozpustné sloučeniny fosforu. Ty pocházejí z výkalů živočichů a lidí a také z prášků na praní a jiných podobných látek (detergenty, tenzidy).

Dalším zdrojem fosforu jsou fosforečná hnojiva, která jsou naprosto nutnou součástí výživy kulturních rostlin. Bez fosforečných hnojiv si nedovedeme představit zajištění výživy lidstva, stejně jako si to nedovedeme představit bez hnojiv dusíkatých.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Koloběhy - biogeochemické cykly
Koloběh uhlíku - Koloběh vodíku - Koloběh dusíku
Koloběh kyslíku - Koloběh fosforu - Koloběh síry - Koloběh vody - Antropogenní cykly škodlivých látek