Enviwiki:Enviwiki

Z Enviwiki
Verze z 13. 5. 2016, 16:24, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Enviwiki je specializovaná elektronická platforma věnovaná problematice vzdělávání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Její základ byl vytvořen pracovníky Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a postupně se do projektu zapojují další pedagogové, studenti a zájemci o tuto problematiku.

Enviwiki je určena především pro výuku životního prostředí na vysokých školách, protože poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů. Je dobře využitelná pro zveřejnění studentských prací (obsahuje i četné návody pro psaní) a slouží tedy i pro výuku odborného psaní v dané oblasti. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělávání.

Enviwiki je založena na filozofii wiki - označení webů (nebo obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům přidávat obsah, podobně jako v internetových diskusích, ale navíc jim také umožňují měnit stávající obsah[1].

Struktura Enviwiki[editovat zdroj]

Platforma se snaží postupně mapovat celou šíři environmentální problematiky; základem pro její tvorbu byl princip maximální přehlednosti a zjednodušení, aby mohla sloužit jako zdroj informací i pro poučené laiky. První úroveň textů poskytuje úvodní přehled, ukazuje hlavní pojmy a principy uvažování v daných oblastech. Z těchto základních textů vedou odkazy na další stránky nebo zdroje informací odborně vyšší úrovně (například zdroje statistických dat pro praktické využití). Zde mohou být uvedeny i podklady pro využití ve výuce: konkrétní příklady a případové studie, metodické a teoretické texty atd.

Okruhy témat jsou členěny do kategorií a sdružovány do tematických portálů (podobně jako ve Wikipedii). Souvislé učební texty jsou publikovány formou Wikibooks (příkladem jsou skripta Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy. Komplexní a interdisciplinární povaha problémů je zdůrazněna hyperlinky, které odkazují na související stránky v Enviwiki, Wikipedii či v jiných zdrojích na internetu (jsou tak systematicky shromažďovány elektronické i jiné zdroje k pojednávané problematice).

Struktura jednotlivých stránek v Enviwiki souvisí s celkovou koncepcí a je třeba dodržovat žádoucí formát

Enviwiki a Wikipedie[editovat zdroj]

Enviwiki rozhodně nemá ambici se stát konkurencí Wikipedie[2], každá z nich je postavená na trochu jiných principech.

Hlavní odlišnosti můžeme vyjádřit v následující tabulce:


Rozdíly Wikipedie a Enviwiki

Wikipedie
Enviwiki
Obsah
Přísně encyklopedická hesla
Nejen encyklopedická hesla, také knihy, metodiky atd.
Autoři
Široká komunita neznámých autorů, zásadně dobrovolně a zdarma
Užší skupina autorů, studenti, pedagogové, část kvalitních článků bývá i finančně hodnocena
Hodnocení kvality, recenze
Pouze nepatrná část "nejlepších" a "dobrých" článků
Vypracován systém hodnocení stránek včetně recenzního řízení a indikace, jaké cílové skupině jsou články určeny
Omezení anonymní editace
Anonymní editace prakticky neomezena, do budoucna se počítá s drobnými omezeními
U hodnocených článků je teprve po schálení adminem editace začleněna do "stabilní verze" článku, návrhy na změny jsou však přistupné všem. Editace možná až po zaregistrování (jednoduchém)
Autorská licence
CC-BY-SA
Většinou CC-BY-SA, v odůvodněném případě mohou být na jednotlivých stránkách použity i jiné licence
Autoři Autoři Wikipedie Autoři Enviwiki, jednotlivé stránky mohou mít i konkrétní autory

Co naopak mají Enviwiki a Wikipedie společného:

  • fungují na stejném sofware
  • možnost interních odkazů z Enviwiki do kterékoliv jazykové mutace Wikipedie
  • možnost přímého vložení obrázků z Wikimedia Commons do Enviwiki

Zdroje[editovat zdroj]

  1. viz téz wiki na české Wikipedii
  2. Dokonce i samotný zakladatel Wikipedie Jimmy Walles založil, po diskusi s Al-Gorem, speciální wiki pro problematiku životního prostředí Wikia Green, kterou můžete najít na http://green.wikia.com