Historie verzí stránky „Emisní limit“

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 10. 2008, 20:53Admin (diskuse | příspěvky). . (996 bajtů) (+996). . (Nová stránka: Emisním limitem je maximální možné množství emise, jejíž produkce je ještě legální. Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na obecné emisní limity (js...)