Bioekonomika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bioekonomika, v české literatuře často překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.

Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.[1] Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.

Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.[2] Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.[3]

Definice bioekonomiky[editovat | editovat zdroj]

Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.[4]

V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál,[5] ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.[6]

a) Vize biotechnologická (bio economy BE), která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.

b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE) která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie

c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE) která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013).[6][7]

Charakteristika definic bioekonomika[editovat | editovat zdroj]

Biotechnologická definice (bio economy BE)[editovat | editovat zdroj]

Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“.[8] O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009, výraz „bioekonomika“.

Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)[editovat | editovat zdroj]

Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE) je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.[9]

Bio-ekologická definice (KBBE)[editovat | editovat zdroj]

Bio-ekologická definice (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranov, aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů.

Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE. zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy. Luxembourg: [s.n.] 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-94144-3, ISBN 92-79-94144-5. OCLC 1099358181 
  2. MACIEJCZAK, Mariusz. How to analyze bioeconomy?. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.22004/AG.ECON.233499. (anglicky) 
  3. Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?. Renewable Energy World [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. MACIEJCZAK, M.; HOFREITER, K.. How to define bioeconomy?. Rozczniki Naukowe. 2013, roč. 15, čís. 4, s. 243–248. Dostupné online.  
  5. BIRCH, Kean; TYFIELD, David. Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or . . . What?. Science, Technology, & Human Values. 2013-05, roč. 38, čís. 3, s. 299–327. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 0162-2439. DOI:10.1177/0162243912442398. (anglicky) 
  6. 6,0 6,1 STAFFAS, Louise; GUSTAVSSON, Mathias; MCCORMICK, Kes. Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches. Sustainability. 2013-06-20, roč. 5, čís. 6, s. 2751–2769. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su5062751. (anglicky) 
  7. LEVIDOW, Les. EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder. Geoforum. 2013-01, roč. 44, s. 211–223. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.09.005. (anglicky) 
  8. New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2. ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
  9. EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI:10.2777/6462. Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.