Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 1 938 bajtů ,  23. 2. 2010, 13:04
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
__NOTOC__  
+
__NOTOC__
Postup při psaní odborného textu
+
== Co je odborný text ==
== Krok 1 - Čtení pro psaní ==  
+
Odborný text se liší od slohových prací s určitým zadáním - je prvním vstupem do akademického společenství a vlastním příspěvkem k diskuzi na odborné téma. Vychází z důkladné znalosti určité problematiky a rozšiřuje ji o nové pohledy nebo informace.
V kterémkoli oboru musíte rozumět širšímu kontextu problému, o který se zajímáte.  
+
*Obecně je odborné psaní založeno na dobré orientaci v širších kontextech určitého oboru či tématu, vyžaduje určení dosud málo popsaných problémů v jeho rámci, položení správné otázky, a je završeno vhodnou (podloženou) argumentací, která umožní obhájit zajímavé (nové, odvážné) závěry<ref>Gocsik, Karen.  Knihovna materiálů odborného psaní. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College, Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/index.html></ref>.
V oblasti životního prostředí čtěte texty, které poskytují různé disciplinární pohledy na jeden problém. Při četbě se soustřeďte na základní pojmy a principy v rámci různých disciplin.
+
*Struktura a organizace odborného textu napomáhá logickému sledu myšlenek a zdůrazňuje příčinné souvislosti v analyzovaných problemech<ref> Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac-paper/write.html></ref>.
   −
Pro lepší pochopení své četby si projděte náš '''[[Nápověda:Manuál pro čtení|manuál pro čtení]]'''
+
== Typy delšího odborného textu ==
* můžete analyzovat čtený text - napsat shrnutí každého bodu na okraji stránky
+
Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:
* pak můžete si napsat i '''krátký souhrn''' celého textu.
+
* analytická studie, která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
 +
* nebo [[Nápověda:Případová studie|případové studie]] - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.
   −
== Krok 2 - Předběžné psaní ==  
+
==Další zkušenosti s odborným psaním==
Nahoďte si své vlastní představy o celém širokém tématu a pokuste se identifikovat užší okruh vlastního zájmu v této oblasti.  
+
Veřejně publikovat má smysl, až „máme co říci“. Předpokládejme, že máme zdařilou diplomovou práci či později výzkumnou práci, případně případovou studii o praktickém problému, a chceme tyto výsledky (veřejně) publikovat v písemné podobě.
   −
Použijte '''[[Nápověda:Techniky předběžného psaní|techniky předběžného psaní]]''' pokud si nejste jisti, jak s tímto brainstormingem začít.  
+
'''Publikace ve sborníku''' – asi nejčastější šance pro publikování. Sborník může být sestavení všech nebo vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci či obdobné akci, mohou být vydávány sborníky vítězných prací ze studentské vědecké a odborné činnosti apod.
   −
== Krok 3 - Práce se zdroji ==
+
Pokud jsou na dané akci vydávány vybrané příspěvky v podobě sborníku, vyplatí se je připravit kvalitně, včetně jazyka. Nekvalitní příspěvky přidělávají práci editorům i posuzovatelům (pokud je sborník recenzován) a ti mají tendenci je zamítnout.
V této fázi je třeba shrnout a vyhodnotit, co jiní odborníci o vašem tématu již napsali.  
     −
* Měli byste začít s '''[[Nápověda:Literární rešerše|rešerší literatury]]'''.  
+
Je třeba zvážit, zda budete chtít příspěvek publikovat ještě někde jinde, zpravidla. Publikace téhož dvakrát zpravidla není možná – nakladatelství vyžadují písemné prohlášení, že věc nebyla publikována ani nabídnuta k publikaci někde jinde.
* Napište si '''[[Nápověda:Anotace|anotace]]''' svých zdrojů dříve, než začnete rozvíjet vlastní představy - tyto anotace vám pak pomohou s psaním!
  −
* Tyto své poznámky můžete použít v úvodu, nebo s nimi pracovat v analytické části textu.  
     −
== Krok 4 - Výběr vašeho "výzkumného problému" ==
+
'''Publikace v časopise''' – časopisy mohou mít různou odbornou úroveň, různou čtenářskou obec atd. Publikování v časopise je ceněno více než sborník nebo jiný způsob publikování a časopisy jsou většinou nabídkám článků otevřené. Podmínky nabídky jsou většinou na webových stránkách těchto časopisů. Je třeba je pečlivě dodržet. Rovněž je třeba se pečlivě věnovat poznámkám recenzentů. Mohou být vydávána zvláštní čísla u příležitostí konferencí apod.
Téma, o kterém budete psát, patří určitému konkrétnímu oboru či diskursu (ekonomie, sociologie, ...).
     −
Pojmy, metodika atd., které používáte, musí být součástí těchto oborů.  
+
'''Publikace v knize''' – vyžaduje autora/y, subjekt, který platí náklady s vydáním spojené a vydání organizuje (knižní nakladatelství či subjekt který má grant v rámci kterého je publikace zpracována a vydána), tiskárnu a způsob šíření (zdarma či za úplatu).
   −
=== "Výzkumná otázka" ===
+
Největší šance může být podílet se na vydání editované monografie. Autor tam spolupracuje s editorem knihy. Buď je přímo osloven (například je mu nabídnuto vydání příspěvku prezentovaného na konferenci) nebo byl vybrán na základě předložení kvalitního abstraktu do projektu vydání monografie (na základě obecné výzvy). Zásady pro kvalitní zpracování abstraktu pro knižní publikaci jsou obdobné jako při zpracování abstraktu pro příspěvek na akci s ústní prezentací. Je-li monografie recenzována, je třeba se věnovat připomínkám recenzentů. Renomovaní nakladatelé vyžadují písemné vyjádření, jak bylo s připomínkami naloženo.
Formulujte svou '''[[Nápověda:„Výzkumná“ otázka|"výzkumnou" otázku]]''' v rámci tématu, o které se zajímáte.  
     −
Pro svůj problém, který se chystáte zkoumat, navrhněte název a stručně jej popište.
+
=== Zdroje ===
* Založte si vlastní stránku s "vaším výzkumným tématem" a pokračujte v práci na vašem článku přímo tam.
  −
* Dodržujte '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|etické zásady]]''' při  psaní.
  −
 
  −
=== Hypotéza ===
  −
  "Hypotézu lze obvykle vyjádřit jednou větou, - tato jedna věta ovládá a strukturuje celou argumentaci, a potvrzuje se jí." <ref>Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. ''Dartmouth Writing Program'' [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/develop.shtml</ref>.
  −
Jaký je vztah mezi výzkumnou otázkou a hypotézou? Vaše výzkumná otázka musí být "zodpovězena" - a hypotéza je právě tato potenciální "odpověď". Může existovat několik možných odpovědí na Vaši otázku, z nich ale musíte zvolit jednu, která zaměří váš výzkum. Vaše hypotéza je to, co se pokoušíte svým textem "prokázat". Během minulých etap práce jste stavěli na svých vlastních názorech, a posléze prováděli rešerši literatury. Někteří z vás již začali vymezovat svůj výzkumný problém, a nyní tento proces musí být dokončen. Vaše výzkumná otázka a hypotéza by měly být vysloveny v úvodu textu. Nakonec budou sloužit k definování nadpisu, ale to může být provedeno až později.
  −
 
  −
== Krok 5 - První verze textu ==
  −
Při psaní textu se podívejte se na požadovanou '''[[ Nápověda:Struktura stránky|strukturu stránky]]''' - pomůže vám strukturovat váš vlastní text.
  −
* Můžete začít psát svůj '''úvod'''. Ten se pravděpodobně změní poté, co vytvoříte celý článek, ale bude pro vás užitečné v této fázi popsat problém a definovat základní pojmy. Použijte [http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/write.shtml#intros popis dobrého úvodu] v on-line materiálech Univerzity Dartmouth<ref>Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/index.html</ref>. .
  −
* Navrhněte '''"mapu" svého textu'''. Mohla by to být osnova vašeho budoucího článku, nebo jednoduchý popis vaší myšlenky - jasně vysvětlete východisko svých úvah, a jejich možné vyústění.
  −
 
  −
Každý pracuje jinak: můžete začít krátkými anotacemi odstavců v plánovaném "těle" vašeho textu, a poté napsat úvod a pár slov na závěr. To je jen na vás - můžete dokonce měnit tento "pracovní plán" v dalších etapách.
  −
 
  −
== Krok 6 - Rozvíjení textu==
  −
Soustřeďte se na obsah, a vytvořte vhodnou '''[http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/write.shtml strukturu & organizaci]''' částí textu.
  −
 
  −
V pracovním návrhu textu se ptejte na následující otázky:
  −
* Je logický?
  −
* Podporují argumenty moje závěry?
  −
* Je strukturován s ohledem na použité argumenty? atd.
  −
 
  −
Pak napište jednotlivé odstavce a poskytněte důkazy pro myšlenky, které obsahují. Budete muset zkontrolovat, zda se udržela vnitřní souvislost textu, hned po dokončení prvního návrhu - jinak by nemusel dávat celkový smysl.
  −
 
  −
A nakonec se podívejte ještě jednou na váš '''úvod''', a formulujte '''závěr'''.
  −
Napište '''anotaci''' nebo '''abstrakt''', podívejte se znovu na '''název''' (ještě vyjadřuje jádro vašeho článku?)
  −
Zlepšete '''seznam literatury a odkazů'''.
  −
 
  −
Nezapomeňte podepsat svůj text!
  −
== Krok 7 - Revize textu ==
  −
Viz '''[[Nápověda:Revize textu|revize textu]]''': zlepšete svůj text podle kritérií kvality.
  −
Můžete začít '''[[Nápověda:Analýza textu|analýzou textu]]'''!
  −
 
  −
=== Peer review ===
  −
'''[[Nápověda:Peer review|Peer review ]]''' proces jeslouží pro vzájemné posuzování a hodnocení odborných textů.
  −
 
  −
== Odkazy ==
  −
Odkazy čleňte dle [[Nápověda:Struktura stránky|požadované struktury]]
  −
Při vytváření [[Nápověda:Seznam použité literatury|seznamu zdrojů a literatury]] respektujte '''[[Nápověda:Citace a bibliografické údaje|citační pravidla]]'''
  −
 
  −
Jestliže citujete stránky z Wikipedie, stačí kliknout na odkaz Citovat tuto stránku (nástroje na levé straně každé stránky).
  −
 
  −
=== Reference ===
   
<references>
 
<references>
1 443

editací

Navigační menu