Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
|xxxx
| V Enviwiki heslo je
| V Enviwiki heslo není
|-
| xxxx | '''V Enviwiki heslo je''' | '''V Enviwiki heslo není'''|-| A|| Analýza:*nákladové efektivnosti *nákladů a přínosů *SWOT *vicekriteriální
* nákladové efektivnosti
* nákladů a přínosů
* SWOT
* vicekriteriální
|-
| B| [[Brettonwoodské dohodywikipedia:cs:Brettonwoodský systém|Brettonwoodský systém]](Wikipedie) |
|-
| C|| [[Coasův teorém|Coasův teorém]]
|-
| Č| [[Čistý ekonomický blahobyt]]|
|-
|| [[Černá schránkaskříňka]]|
|-
| D|
| Defenzivní náklady/výdaje
|-
||
| Diskontování
|-
| E| [[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy]]|
|-
|| [[Ekonomie]]| Efektivnost:*ekonomická *nákladová *soukromých projektů *veřejných projektů
* ekonomická
* nákladová
* soukromých projektů
* veřejných projektů
|-
|| [[Kategorie:Kkonomické nástroje regulace podnikání]]
| Ekologická daňová reforma
|-
|| [[Ekonomické pojmy]]
| Ekonomické preference
|-
|| [[Ekonomické problémy životního prostředí]]
| Ekonomické subjekty
|-
|| [[Ekonomický rozměr globalizace]]
| Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
|-
|| [[Environmentální účetnictví]]
| Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
|-
|| [[Environmentální ekonomie]]
| Ekonomické škody externí
|-
|| [[Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku]]
| Ekonomické škody – funkce
|-
|| [[Environmentální veřejné statky]]
| Ekonomické škody – metody kvantifikace
|-
|| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu|Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu]]
| Ekonomické škody – optimalizace
|-
|| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravený čistý domácí produkt|Environmentálně upravený čistý domácí produkt]]
| Environmentální projekty ryzí a integrované
|-
|| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravený národní důchod|Environmentálně upravený národní důchod]]
| Environmentální governance
|-
|| [[Externality]]
| Environmentální inovace
|-
|| [[Environmentální politika podniku]]| Externality:*internalizace *kladné *záporné
* internalizace
* kladné
* záporné
|-
|| [[Environmentální reporty]]|
|-
|| [[Environmentální audit]]|
|-
|| [[Environmentální prohlášení]]|
|-
|| [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]]|
|-
|| [[Environmentální indikátory podnikání]]|
|-
| F|
| Funkce nákladů na zamezení
|-
| G| [[Globální Marshallův plán]]|
|-
|| [[Globální regulace]]|
|-
| H| [[Hrubý domácí produkt]]
| Hodnota statku
|-
| K| [[Klimatická změna a ekonomie]]| [[Environmentální Kuznetsova křivka|Kuznetsova křivka]]
|-
||| Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:*kroky *metody s hypotetickými trhy *metody s reálnými trhy
* kroky
* metody s hypotetickými trhy
* metody s reálnými trhy
|-
| M|
| Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
|-
||
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
|-
||| Metoda*bodovací *cestovních nákladů *nákladová *párového srovnávání *podmíněného hodnocení
* bodovací
* cestovních nákladů
* nákladová
* párového srovnávání
* podmíněného hodnocení
|-
| N| [[Nástroje environmentální politiky]]| Náklady na ochranu ž.p.*efektivnost *hrubé a čisté *investiční a neinvestiční
* efektivnost
* hrubé a čisté
* investiční a neinvestiční
|-
||
| Náklady na zamezení
|-
||
| Náklady vyhnutí se
|-
||
| Národní účty a ž.p.
|-
|| [[Nástroje politiky životního prostředí]]:*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Normativn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Normativní nástroje]] *[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ekonomick.C3.A9_n.C3.A1stroje|Ekonomické nástroje]] *[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovliv.C5.88ov.C3.A1n.C3.AD_stavu_prost.C5.99ed.C3.AD_z_makroekonomick.C3.A9_.C3.BArovn.C4.9B|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]] *[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Ostatní nástroje]]
* [[Ekonomické prostředky | Nástroje politiky životního prostředí#Normativní_nástroje|Normativní nástroje]]: *Administrativní *Environmentální daně a poplatky *Nástrojové mixy *Obchodovatelná práva na znečištění * [[Ekonomické prostředky politiky Poplatky za znečišťování životního prostředí#Ekonomické_nástroje|Ekonomické nástroje]]* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovlivňování_stavu_prostředí_z_makroekonomické_úrovně|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]]Poplatky za využívání přírodních zdrojů * [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatní_nástroje|Ostatní nástroje]]Uživatelské poplatky | Nástroje politiky životního prostředí:*Sankční platby
* Administrativní
* Environmentální daně a poplatky
* Nástrojové mixy
* Obchodovatelná práva na znečištění
* Poplatky za znečišťování životního prostředí
* Poplatky za využívání přírodních zdrojů
* Uživatelské poplatky
* Sankční platby
|-
||
| Nejlepší dostupné technologie
|-
| O| [[Obchodovatelná povolení]]|
|-
|| [[Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů]]|
|-
|| [[Omezení emisí oxidu uhličitého]]|
|-
| P| [[Porterova hypotéza]]
| Porterova hypotéza
|-
|| [[Postsuverenita států]]|
|-
|| [[Praktické nástroje politiky UR]]|
|-
|| [[Problém chudoby]]|
|-
| R| [[Rozvojová pomoc]]
| Rozdvojení trendů
|-
| S|
| Statky a služby
|-
||
| Statky a služby ekonomické
|-
||
| Statky a služby přírodní
|-
||
| Statky a služby smíšené
|-
||
| Statky a služby soukromé
|-
||
| Statky a služby veřejné
|-
||
| Stavové indikátory bohatství
|-
||
| Strategické environmentální hodnocení (SEA)
|-
||
| SWOT analýza
|-
| T| [[Trhy kapitálu]]|
|-
|| [[Trhy meziproduktů, služeb a technologií]]|
|-
|| [[Trhy práce]]|
|-
| U|
| Ukazatel environmentálních přínosů projektů
|-
| V|
| Vládní intervence / státní zásahy
|-
||
| Vládní selhání
|-
||
| Vlastnická práva
|}
 
[[Category:Ekonomické nástroje regulace podnikání]]

Navigační menu