Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
recenzní řízení
=== Dílo nepodléhající autorskému zákonu ===
*jedná se o oficiální texty, které jsou důležité z hlediska obsahu Enviwiki, ale které se na internetu nevyskytují na spolehlivých oficiálních stránkách
*i to by se nám mohlo občas v Enviwiki nacházet
*příkladem může bý [[Tbilisi Declaration]]//hmm, zdá se, že právě v případě této deklarace jsem vygoogloval text, který ve skutečnosti není oficiální deklarací, ale jakýmsi shrnutím závěrů konference* zde platí:Z autorskoprávní ochrany jsou vyňata některá díla, protože jejich ochrana by byla v rozporu s veřejným zájmem. Podle českého autorského zákona je v současnosti takto dovoleno volně užívat:
** úřední díla (texty zákonů a dalších právních předpisů, veřejných listin, rozhodnutí, státní symbol apod.)
*Tady by asi měl být nějaký rámeček, říkající, že tato stránka má tento charakter - v podstatě [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:PD-CzechGov tuto šablonu z Wiki Commons]
*Taková to stránka by měla být zamčena
====Doplněno po diskusi s Petrem D.====
*Tyto texty je daleko vhodnější vložit do Wikizdrojů, resp. dalších jazykových mutací Wikisorce, tam budou spolehlivě umístěny a tam na ně odkazovat.
==Certifikované stránky==
*Certifikovaná může být libovolná stránka zmíněná výše.
*Stránka v hlavním prostoru bude obsahovat doložku, že existuje certifikovaná verze stránky a tato doložka bude odkazovat na tu certifikovanou.
===Alternativa: Recenzované stránky===
*Vybrané stránky by prošly recenzním řízením s dvěma či více recenzenty a poté by stránka, upravená na základě připomínek recenzentů byla skopírována do uzamčeného prostoru - ostatní zůstává v platnosti z předchozích odstavců.
 
===Návrh certifikační doložky na certifikované stránce===
Tato stránka byla certifikována odborníky jako odborný text pro účely xxxxx Správnost stránky potvrdili: aaa, bbb, ccc. Tato stránku má též svoji aktuální verzi v Hlavním prostoru Enviwiki ODKAZ (tato stránka může být aktuálnější, ale podoba stránky "nemusí být vědecky správná"

Navigační menu