Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 144 bajtů ,  14. 1. 2009, 23:07
m
bez shrnutí editace
== Anaerobní digesce ==
[[wikipedia:cs:Anaerobní_digesce|Anaerobní digesce]] (anaerobní fermentace) je proces, při kterém [[wikipedia:cs:Mikroorganismus|mikroorganismy]] rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Může probíhat samovolně v přírodě nebo řízenou metodou v bioplynových stanicích.
Celý proces probíhá ve čtyřech základních fázích:
'''1. [[wikipedia:cs:Hydrolýza|hydrolýza]]''' - hydrolytické mikroorganismy štěpí makromolekulární organické látky na menší molekuly schopné transportu do buňky, kde probíhají ::::probíhají další fáze
'''2. acidogeneze''' - produkty hydrolýzy jsou štěpeny na jednodušší látky (kyseliny, alkoholy, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>)
=== Technologie ===
Zařízení pro [[wikipedia:cs:Anaerobní_digesce|anaerobní digesci]] organických odpadů může mít mnoho variant. Na začátku bioplynové linky je zpravidla přípravná nádrž, kde se skladuje surový materiál. Ten je podle potřeby přečerpáván do [[wikipedia:cs:Fermentor|fermentoru]], kde se odehrává vlastní proces anaerobní digesce a tvorby bioplynu. Bioplyn vznikající ve fermentoru je jímán do zásobníku a upravován pro další využití.
=== Podmínky procesu ===
Aby proces [[wikipedia:cs:Anaerobní_digesce|anaerobní digesce]] probíhal správně, je třeba zajistit vhodné životní podmínky pro činnost [[wikipedia:cs:Mikroorganismus|mikroorganismů]]. Těmi jsou:
* striktně [[wikipedia:cs:Anaerobní|anaerobní prostředí]]
* optimální [[wikipedia:cs:Kyselost|pH]]
88

editací

Navigační menu