Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 417 bajtů ,  10. 12. 2008, 15:26
bez shrnutí editace
Územní == Funkce v ochraně přírody a krajiny ==Z pohledu plánování v ochraně přírody a krajiny , [[územní plánování]] dle [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006 stavebního zákona (183/2006 Sb.)] následující funkce v ochraně životního prostředí:
* vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, to vše pro současnou i budoucí generace.
* chrání ve veřejném zájmu a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, chrání [[krajina|krajinu]] jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, určuje podmínky pro hospodárné využití [[zastavěné územípojmy územního plánování|zastavěného území]] a zajišťuje ochranu [[pojmy územního plánování|nezastavěného území]] a [[nezastavitelné pozemkypojmy územního plánování|nezastavitelných pozemků]].* definuje, že v [[nezastavěné územípojmy územního plánování|nezastavěném území]] lze (v souladu s jeho charakterem) umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí přírodních a ekologických katastrof a jejich důsledků a dále opatření a stavby zlepšující jeho využití pro rekreaci a cestovní ruch... == Témata ==*[[Pojmy územního plánování]]*[[ÚSES|Územní systémy ekologické stability]] == Zdroje ==*[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006 Stavební zákon (183/2006 Sb.)]  == Odkazy ===== Související stránky ===*[[Co je to územní plánování]]
{{licence cc|Říha, Martin}}
[[Kategorie:územní plánování]]
2 625

editací

Navigační menu