Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Životní prostředí a zdraví

Odebráno 482 bajtů, 26. 10. 2008, 14:25
oprava dead links
=== Externí odkazy ===
*[http://cs.[wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD Životní prostředí na české Wikipedii]*[http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment Natural environment na anglické Wikipedii]*[http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]]*[http[wikipedia://en.wikipedia.org/wiki/:Health |Health na anglické Wikipedii]]
*[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
*[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO), ] - česká spolupracující centra – kancelář*[http://www.whomzcr.cz/spolindex.centra_seznam.htm *php?kategorie=211 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (] - Zdraví pro všechny v 21. století) – http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211*Národní síť Zdravých měst ČR, seminář Komunitní programy podpory zdraví WHO – [http://nszmwww.internetszu.cz/cb21/ARCHIV/AKCE/_NSZM/nszm05/ministerstva05/mz/nszm_seminarMZd05_SOUHRN.pdf*Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) ]*[http://www.szumzcr.cz/*Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády ČR – http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3461MZdrČR]*Národní lékařská knihovna – [http://www.nlk.cz/nlkcz/Národní lékařská knihovna]
*The Medem Network, americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí – http://www.medem.com/MedLB/articleslb.cfm?sub_cat=307
*Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971
*Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http://www.izpe.cz/
*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.who.int/ceh/en/
*[http://www.cieh.org Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), ] britské stránky o zdraví a životním prostředí – http://www.cieh.org/about/index.htm
*National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály – http://www.niehs.nih.gov/kids
*[http://www.cehn.org The Children's Environmental Health Network (CEHN), ] - americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.cehn.org/cehn/Aboutceh.html
*Journal of Environmental Health, americký časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
2 625

editací

Navigační menu