Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 055 bajtů ,  4. 3. 2008, 10:33
bez shrnutí editace
Řádek 77: Řádek 77:  
Econnect, BEZK (2003 - 2005): [http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=o---1- Občanská společnost - návod k použití]. Přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti jistě narazíte. Obsahuje evropskou dimenzi, pohled do EU a vybraných členských zemí EU.
 
Econnect, BEZK (2003 - 2005): [http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=o---1- Občanská společnost - návod k použití]. Přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti jistě narazíte. Obsahuje evropskou dimenzi, pohled do EU a vybraných členských zemí EU.
   −
[http://www.vuppraha.cz/ Rámcové vzdělávací programy], Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Cyklus [http://www.rvp.cz/clanek/385 Výchova k občanství.]
+
==== Texty z oficiálních vzdělávacích stránek ====
   −
*[http://www.rvp.cz/clanek/132/385 Výchova demokratického občana]. Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát. Jirásková, V. (2005)
+
*[http://www.vuppraha.cz/ Rámcové vzdělávací programy], Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Cyklus [http://www.rvp.cz/clanek/385 Výchova k občanství.]
*[http://www.rvp.cz/clanek/132/386 Občan a občanství]. Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Jirásková, V. (2005)
+
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/385 Výchova demokratického občana]. Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát. Jirásková, V. (2005)
*[http://www.rvp.cz/clanek/132/387 Občanská společnost]. Na konkrétním příkladu je popsáno fungování občanské společnosti - možnosti občanů sdružovat se k prosazení společných zájmů. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Jirásková, V. (2005)
+
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/386 Občan a občanství]. Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Jirásková, V. (2005)
*[http://www.rvp.cz/clanek/132/389 Zapamatujte si]. Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství Jirásková, V. (2005)
+
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/387 Občanská společnost]. Na konkrétním příkladu je popsáno fungování občanské společnosti - možnosti občanů sdružovat se k prosazení společných zájmů. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Jirásková, V. (2005)
*[http://www.rvp.cz/clanek/132/111 Výchova demokratického občana - klima školy]. Průřezové téma Výchova demokratického občana klade důraz na propojení kognitivní složky s aplikačními schopnostmi žáků. K dosažení tohoto cíle napomáhá koncept otevřené školy s demokratickým klimatem. Jirásková, V. (2005)
+
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/389 Zapamatujte si]. Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství Jirásková, V. (2005)
 +
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/111 Výchova demokratického občana - klima školy]. Průřezové téma Výchova demokratického občana klade důraz na propojení kognitivní složky s aplikačními schopnostmi žáků. K dosažení tohoto cíle napomáhá koncept otevřené školy s demokratickým klimatem. Jirásková, V. (2005)
 +
 
 +
==== Obecné informace ====
 +
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/388 Stát]. Od historického pojetí státu západních civilizací až po současnou politickou strukturu České republiky, včetně základní dělby moci. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Jirásková, V. (2005)
 +
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/112 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – I]. První ze série článků k Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech, který se zaobírá politickými a pedagogickými východisky tohoto průřezového tématu. Walterová, E. (2005)
 +
**[http://www.rvp.cz/clanek/132/113 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – II]. Článek objasňuje, jak pracovat se základními pojmy při realizaci Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Navazuje na text, který se věnoval politickým a pedagogickým východiskům tohoto průřezového tématu. Walterová, E. (2005)
    
[[Kategorie:Občanská společnost]]
 
[[Kategorie:Občanská společnost]]
 
[[Kategorie:Environmentální vzdělávání]]
 
[[Kategorie:Environmentální vzdělávání]]
1 443

editací

Navigační menu