Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 772 bajtů ,  24. 1. 2020
aktualizace, doplnění podrobností
[[soubor:emas.jpg]]
Nařízení Evropské komise o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí známé pod zkratkou EMAS. Jde o "systém environmentálního řízení a auditu (EMAS) představující jeden ze způsobů, kterým může organizace přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (EMS). Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích každodenních činností. (Zavedení systému se dotýká organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení politiky životního prostředí apod.)
== Historie ==Systémy EMS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.
* 1995 - vstoupilo v členských státech EU v platnost* 2001 - vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady K zavedení EMS může organizace využít buď některý ze standardizovaných přístupů (ESmezinárodní norma ISO 14001, Program EMAS) č, nebo zavést EMS pouze neformálně, tj.761bez certifikace nezávislou třetí stranou." ([https://2001www.mzp.cz/cz/emas MŽP ČR],** dále prohlubuje aktivity při ochraně životního prostředí** rozšiřuje dobrovolnou účast v programu EMAS na všechny organizace s vlivem na životní prostředí** zavádí do systému další parametry, jejichž cílem je dále rozvíjet systém EMAS2019)
=== Česko =Historie==
*1995 - vstoupilo v členských státech EU v platnost*2001 - vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.761/2001,**dále prohlubuje aktivity při ochraně životního prostředí**rozšiřuje dobrovolnou účast v programu EMAS na všechny organizace s vlivem na životní prostředí**zavádí do systému další parametry, jejichž cílem je dále rozvíjet systém EMAS ===Česko=== * 1998 - program EMAS uveden formou usnesení vlády ČR již v r.1998 (č.466/1998 o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí)* 2002 - usnesením vlády ČR č. 651/2002, aktualizujícím Program na podmínky Nařízení č. 761/2001.* 2004 - vstupem ČR do EU nabylo Nařízení ES platnost i u nás v plném rozsahu ==Zdroje==
== Zdroje ==
*ISO nebo EMAS? - Mikoláš, J. in Environmentální aspekty podnikání 1/2006
== Odkazy ==
=== Související články ===
[[Normy ISO 14000]]
[[Porovnání EMAS a ISO 14000]]
EMAS ([https://www.mzp.cz/cz/emas MŽP ČR], 2019): * Agentura EMAS Oficiální stránky Programu EMAS v České republice, které spravuje Agentura EMAS v rámci České informační agentury životního prostředí CENIA. Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí.* EMAS Helpdesk Evropské stránky věnované Programu EMAS. Obsahují základní informace, seznam registrovaných organizací, publikace, kontakty, odkazy a další. === Externí odkazy === 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-Management_and_Audit_Scheme EMAS na anglické Wikipedii]
*[http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm stránky EMAS Evropské komise]
[[Kategorie:Podnikání]] [[Kategorie:Dobrovolné nástroje v podnikání]]
1 143

editací

Navigační menu