Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
aktualizace pro dálkaře
__BEZOBSAHU__
==Pokyny pro studenty kurzu==
Vaším úkolem v tomto kurzu je zpracovat téma Vašeho zájmu / vytvořit chybějící heslo '''v Enviwiki'''. Jde o žánr [[krátký odborný text|krátkého odborného textu]], který nabízí by měl čtenáři nabídnout podložené informace. Vítáno bude, pokud bude téma zpracováno / heslo vytvořeno přímo v prostředí Enviwiki, ale zcela zásadním kritériem je obsah práce, nikoliv práce s elektronickým médiem. Základní požadavky:
*délka textu nejméně 500 slov + citované zdroje (literatura a zdroje elektronické, min. 5)
*přehledné a ucelené zpracování tématu / hesla (je třeba si položit otázku zaměřenou na jeden určitý problém, navazující témata "vykázat" do odkazů či dalších hesel, která už samozřejmě nemusíte zpracovat vy)
*vše nad základní požadavky zlepší hodnocení Vaší práce (obrázky, grafy, větší rozsah atd.). Bez této přidané hodnoty na nejlepší známky nelze dosáhnout! S obrázky/grafy rádi pomůžeme.*v případě neúčasti na více než 25 % 1/3 přednášek je nadstandardní zpracování tématu / délka požadovaného hesla základem pro splnění tohoto předmětu!1000 slov.
Heslo odevzdané jako soubor v některém textovém editoru (např. Wordu) bude hodnoceno především podle obsahu, podobně jako heslo vytvořené přímo v elektronickém prostředí. V každém případě však autor musí souhlasit souhlasí s tím, že jeho práce bude výsledně zveřejněno zveřejněna na Enviwiki pod licencí Creative Commons SA. Záleží na autorovi, zda si bude přát uvést na Enviwiki své pravé jméno, či publikovat pod přezdívkou (se kterou seznámí vyučující). Pokud budete pracovat přímo na stránkách Enviwiki, získáte zajímavou zkušenost a body navíc - musíte ale dát pozor, aby se vaše práce neztratila, když selže připojení k internetu.
===Podrobnosti===
Měli byste vytvořit '''[[Krátký odborný text]]''' - vyberete si chybějící pojem nebo téma, které vás zajímá. Další kroky:
*nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
===Výběr hesla===
*Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki, případně můžete heslo vypracovat v textovém editoru (MS Word apod.) a s pomocí přednášejících výslednou verzi přenést do Enviwiki. S ohledem na dobu trvání kurzu dáváme přednost odbornému obsahu před vlastní prací v elektronickém prostředí
*Heslo či téma si vyberte ze [[Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Témata seminárních prací 2020 komb. stud.|'''seznamu hesel navržených pro studenty kombinovaného studia''']] nebo tento seznam doplňte - navrhněte heslo vlastní.
==Postup práce a technické instrukce==
Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki, případně můžete heslo vypracovat v textovém editoru (MS Word apod.) a s pomocí přednášejících výslednou verzi přenést do Enviwiki. S ohledem na dobu trvání kurzu dáváme přednost odbornému obsahu před vlastní prací v elektronickém prostředí
Použijte podrobný '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|návod, jak postupovat]]''' při zpracování všech kategorií textů.
Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru ([[krátký odborný text]], [[Nápověda:Delší odborný text|delší odborný text]], [[Nápověda:Případová studie|případová studie]]).
*Přečtěte si stručné pokyny, [[Enviwiki:Jak vytvořit článek|jak vytvořit článek]] a jak jej [[Nápověda:Jak editovat stránku|editovat]].
*Využijte souhrn nejdůležitějších [[Nápověda:Praktické rady a doporučení|doporučení]].
*Dejte si pozor, aby se vaše práce neztratila, když selže připojení k internetu.
Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak vytvořit článek|jak založit stránku]] anebo podrobněji [[wikipedia:cs:Wikipedie:Nápověda:Jak editovat stránku|o možnostech editace]], kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.
===Požadavky kurzu===
*Požadovaný rozsah vaší práce je 1 - 2 normostrany500 slov (při neúčasti na přednáškách 1000 slov), nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu. Co se týče citačních norem, není se třeba příliš trápit, zvláště o on-line zdrojů a vědeckých článků, které mají DOI, ISBN apod. jsou důležité tyto údaje, správný formát pomůžeme vytvořit*Hodnocena bude především originalita tématu či otázky, kterou si kladete, a způsob, jak na ni odpovídáte: podloženost - kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
*Samozřejmostí je '''[[Nápověda:Základní pravidla pro psaní|dodržování etických principů]]''' akademické práce.
*Na závěr kurzu budete mít možnost svou práci prezentovat přímo ze stránek Enviwiki - takto budou představeny nejlepší práce.
==Otázky a připomínky==
1 176

editací

Navigační menu