Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
refy
Téma životního prostředí je v dnešní době velmi často diskutované na různých konferencích vládního i nevládního charakteru, sportovní prostředí nevyjímaje. Mezinárodní olympijský výbor (MOV), coby nejdůležitější mezinárodní sportovní organizace, samozřejmě nemůže ve vztahu k životnímu prostředí zaujímat neutrální stanovisko. Vztah k životnímu prostředí řeší MOV v jednom ze svých základních principů, konkrétně principu udržitelnosti.[[:Soubor<ref>{{Citace elektronického periodika| titul = Woa > Olympism {{!}} World Olympians Association| url = https://olympians.org/C:/Userswoa/czpdlouhyolympism/Downloads/Emr Sport a životní prostředí (1)| periodikum = olympians.docx#%20ftn1org|[1]]]datum přístupu = 2019-09-17| jazyk = en}}</ref>
== Historický vývoj ==
Nejvýrazněji se snaží zástupci MOV prosazovat ohleduplnost k životnímu prostředí při výběru pořadatelských měst olympijských her. Předlohou se stala koncepce vypracovaná pořadateli LOH v Sydney 2000, která vznikla ve spolupráci s nevládní organizaci Greenpeace a nese název „Environmental Guidlines“. Na základě této koncepce musí město, které kandiduje na pořadatele OH, splnit tyto ekologické požadavky:
# Informovat o systému péče o životní prostředí a organizacích, které se na tomto systému v dané oblasti podílejí.# Předložit přehled o aktuální situaci životního prostředí a definovat potencionální rizikové oblasti, včetně grafického znázornění.# Zajistit záruku kompetentních představitelů, že činnost OH bude probíhat v souladu s místní, regionální a národní legislativou.# Dodat posudek, že veškerá nově budovaná sportoviště, jsou navržena v souladu s uzavřenými dohodami o životním prostředí a danou legislativou.# Předložit plán akcí souvisejících s pořádáním OH a jejich vliv na životní prostředí.# Organizační výbor OH musí uvést, že byl vytvořen program předběžné opatrnosti k životnímu prostředí.# Definovat postup ochrany životního prostředí během příprav OH.# Popsat plán hospodaření s energiemi a pokusit se odhadnout jejich budoucí vývoj a vliv na životní prostředí.# Popsat pilotní projekty a plány rozvoje, které budou v souvislosti s hrami využity.# Další specifické požadavky[[:Soubor.<ref>{{Citace elektronické monografie| příjmení = Pollert| jméno = Jaroslav| titul = Olympismus a ekologie| url = https://www.olympic.cz/C:/Users/czpdlouhydocs/Downloadsosmus/Emr Sport a životní prostředí (1)olympismus_a_ekologie.docx#%20ftn2pdf| vydavatel = Český olympijský výbor| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-09-17| příjmení2 = Doležal|[2]]]jméno2 = Tomáš}}</ref>
== OH po roce 2000 ==
Toto dělení vzniklo na základě schopnosti organizačního výboru jednotlivých OH naplnit jednotlivé projekty a studie, které byly před hrami vypracovány, zároveň naplnit očekávání MOV a zajistit budoucí provoz jednotlivých sportovišť.
Obecně lze konstatovat, že ekologicky úspěšnější byly hry ve městech s dlouhodobě stabilnější ekologickou, politickou, ale také sociální situací. Je zde zřejmý fakt, že ani dostatek finančních zdrojů, jako např. Peking 2008 nebo Soči 2014, nezaručuje, že budou hry z pohledu ekologie úspěšné.[[:Soubor<ref>{{Citace periodika| titul = Environmentální aspekty Olympijských her| url = https://dspace.cuni.cz/C:handle/Users20.500.11956/czpdlouhy/Downloads102974| datum vydání = 2018-09-12| datum přístupu = 2019-09-17| jazyk = cs-CZ| jméno = Václav| příjmení = Pechman| strany = 50–56}}</Emr Sport a životní prostředí (1).docx#%20ftn3|[3]]] ref>
== Výzvy do budoucna ==
Jednou obrovskou výzvou pro ČOV je po neúspěšné kandidatuře Prahy jako pořadatele LOH 2016 vytvořit v České republice takové podmínky, aby Praha v budoucnu měla možnost olympiádu uspořádat, a tím ukázat ostatních sportovním subjektům tu správnou cestu, jak pořádat světovou sportovní akci, a přitom nezpůsobit žádnou újmu životnímu prostředí.
----[[:Soubor:///C:/Users/czpdlouhy/Downloads/Emr Sport a životní prostředí (1).docx#%20ftnref1|[1]]] Woa > Olympism | World Olympians Association. World Olympians Association [online]. Copyright © 2019 World Olympians Association. All rights reserved [cit. 08.09.2019]. Dostupné z: <nowiki>https://olympians.org/woa/olympism/</nowiki>
[[:Soubor:///C:/Users/czpdlouhy/Downloads/Emr Sport a životní prostředí (1).docx#%20ftnref2|[2]]] 301 Moved Permanently [online]. Copyright © [cit. 08.09.2019]. Dostupné z: ==Odkazy=====Reference===<nowiki>https:/references /www.olympic.cz/docs/osmus/olympismus_a_ekologie.pdf</nowiki[[:Soubor:///C:/Users/czpdlouhy/Downloads/Emr Sport a životní prostředí (1).docx#%20ftnref3|[3]]] DP: Reálná pozice životního prostředí na olympijských hrách, str. 50–56

Navigační menu