Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 7 477 bajtů ,  10. 6. 2017, 05:57
doplnění
Řádek 14: Řádek 14:     
Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti. [13] Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti. [14] V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [14] Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace. [12] Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií. [15]
 
Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti. [13] Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti. [14] V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [14] Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace. [12] Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií. [15]
 +
 +
=== Znalost strukturování otázek ===
 +
Strukturování znalostí bylo identifikováno jako zásadní první krok v úsilí o získání komplexního pohledu na otázky udržitelnosti, které jsou složité a propojené. To je zapotřebí jako reakce na požadavky akademického, průmyslového a vládního sektoru.
 +
 +
=== Koordinace dat ===
 +
Klíčový výzkum a údaje o udržitelnosti pocházejí z mnoha vědeckých oborů, témat a organizací. Velká část strukturování znalostí bude vyžadovat vytvoření nástrojů, které poskytují "přehled" o tom, co je známo. Věda o udržitelnosti může vytvářet a koordinovat rámec, v němž lze snadno přistupovat k obrovskému množství dat.
 +
 +
=== Interdisciplinární přístupy ===
 +
Pokus vědy o udržitelnosti pochopit integrovaný "celý" planetárních a lidských systémů vyžaduje spolupráci mezi vědeckými, sociálními a ekonomickými disciplínami, veřejným a soukromým sektorem, akademií a vládou. Stručně řečeno, vyžaduje masivní celosvětové kooperativní úsilí a jedním z hlavních úkolů vědy udržitelnosti je napomáhat integrované interdisciplinární koordinaci.
 +
 +
== Časopisy ==
 +
Conselience: Časopis udržitelného rozvoje, vychází od února 2008. [16]
 +
 +
Mezinárodní časopis o udržitelném rozvoji a světové ekologii, časopis se šesti čísly za rok, publikovaný od roku 1994 Taylor & Francis. [17]
 +
 +
Průzkumy a perspektivy integrující životní prostředí a společnost (S.A.P.I.EN.S.), pololetní časopis vydávaný společností Veolia Environment od února 2007. [18] Pozoruhodná esej o ukazatelích udržitelnosti Paul-Marie Boulangerové se objevila v prvním čísle. [19]
 +
 +
Sustainability Science, časopis vydávaný společností Springer od června 2006. [20]
 +
 +
Udržitelnost: Věda, praxe, politika, e-časopis s otevřeným přístupem pro udržitelná řešení zahájený v březnu 2005. [21]
 +
 +
Udržitelnost: Journal of Record, dvouměsíční časopis vydávaný Mary Ann Liebert, Inc. od prosince 2007. [22]
 +
 +
Část věnovaná vědě o udržitelnosti v multidisciplinárním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences byla zahájena v roce 2006. [23]
 +
 +
GAIA: Ekologická perspektiva pro vědu a společnost / GAIA: čtvrtletní interdisciplinární a transdisciplinární časopis pro vědce a další zainteresované strany zabývající se příčinami a analýzami problémů životního prostředí a udržitelnosti a jejich řešení. Zahájena v roce 1992 a publikována společností oekom verlag jménem společnosti GAIA - Konstanz, St. Gallen, Curych. [24]
 +
 +
== Seznam programů udržitelnosti vědy ==
 +
V posledních letech byly zřízeny stále více studijních kurzů, které se přímo zabývají otázkami vědy o udržitelnosti a globální změny:
 +
 +
=== Bakalářské ===
 +
* B.A. nebo B.S. Udržitelnost na Arizonské státní univerzitě v USA
 +
* B.S. nebo B.S./M.S. Kombinované - Věda o udržitelnosti na Montclair State University, NJ, USA
 +
* B.Sc. Vědy o životním prostředí na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* B.Sc. Studium o životním prostředí a udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
 +
=== Magisterské ===
 +
* M.Sc. Udržitelnost: Věda a společnost na Brockově univerzitě, ON, Kanada
 +
* M.Sc. Věda a řešení udržitelnosti, Lappeenranta University of Technology, Finsko
 +
* M.Sc. Věda o udržitelnosti na státní univerzitě v Montclairu, NJ, USA
 +
* M.Sc. Věda o udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* MBA řízení udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* Magisterský titul na IATEUR - městském, regionálním plánovacím a udržitelném vědeckém ústavu, Reims University ve Francii
 +
* M.Sc. "Věda a politika udržitelnosti" na Maastrichtské univerzitě - ICIS, Nizozemsko
 +
* MS / MBA Ústav Erb pro udržitelné podnikání (více podoborů) na University of Michigan, USA
 +
* M.Sc. "Udržitelný management zdrojů" na Technické univerzitě v Mnichově v Německu
 +
* M.Sc. "Globální ekologická změna" na univerzitě v Bayreuthu v Německu
 +
* M.Sc. "Globální řízení změn" na Univerzitě aplikovaných věd Eberswalde, Německo
 +
* M.Sc. "Environmentální studia a udržitelnost vědy" na univerzitě Lund ve Švédsku
 +
* "Magisterský studijní program pro rozvojovou praxi" na univerzitě v Minnesotě v USA
 +
* "Mezinárodní magisterský program Lund University v oblasti environmentálních studií a vědy o udržitelnosti" na univerzitě v Lundu ve Švédsku.
 +
* "Master in Creative Sustainability" na univerzitě Aalto, Finsko
 +
* M.Sc. Strategické vedení k udržitelnosti na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 +
* Magistr Inovativních systémů udržitelných produktových služeb na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 +
* MSc Environmentální technologie na Imperial College v Londýně nabízí osm odborných proudů v oblasti: vody, znečištění, podnikání, globální environmentální změny a politiky, ekonomika a politika, ekologické řízení, environmentální analýza a hodnocení, energetická politika.
 +
* MPhil v inženýrství pro udržitelný rozvoj, University of Cambridge, Velká Británie
 +
* M.Sc. Univerzita Massachusetts Amherst, USA
 +
* MSEM (Magisterské studium v oblasti udržitelnosti a environmentálního managementu) na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
* M.S. Management udržitelnosti, Columbia University, USA
 +
 +
=== Magisterský a doktorandský ===
 +
* M.Sc/M.A/Ph.D ve vědě o udržitelnosti na Škole udržitelnosti, Arizona State University, Tempe, USA
 +
* M.Sc. V oblasti vědy o udržitelnosti a PhD v environmentálním managementu na Montclair State University, NJ, USA
 +
* M.Sc./Ph.D. "Budování vědy a udržitelnosti" na katedře architektury na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA
 +
* M.Sc. Udržitelnost / PhD v oblasti Věda o udržitelnosti na Univerzitním institutu Spojených národů pro pokročilé studium udržitelnosti, Tokio, Japonsko
 +
* M.Sc./Ph.D. V životním prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
* "Absolvent programu v oblasti udržitelnosti" na Tokijské univerzitě v Japonsku
 +
* "Absolventský program v oblasti udržitelnosti" na Hoseijské univerzitě v Japonsku
 +
* M.Sc/Ph.D. V oblasti vědy o udržitelnosti na Národní autonomní univerzitě v Mexiku (UNAM), Mexico City, Mexiko
 +
* Ph.D. V udržitelném rozvoji, Columbia University, USA
 +
 +
=== Jiné ===
 +
* Kurz o vědě o udržitelnosti oddělení pozemských a environmentálních věd na indickém ústavu vědeckého vzdělávání a výzkumu, Bhopal.
 +
* Program environmentální vědy a politiky na Univerzitě Clark, Worcester, MA, USA, nabízí absolventský seminář "Produkce udržitelné spotřeby".
 +
* "Globální ekologická změna" na University of California, Irvine, USA
 +
* "Specializace v oblasti udržitelnosti" na Michiganské státní univerzitě v USA
 +
* Osvědčení o vysokoškolském vzdělání v oblasti životního prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
V roce 2010 vydal Robert Kates sbírku základních článků v této nové disciplíně jako Readings in Science and Technology Sustainability - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [25]

Navigační menu