Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 5 bajtů ,  13. 5. 2016, 15:48
bez shrnutí editace
'''Udržitelný způsob života''' ''(anglicky: Sustainable living)'' je komplexní lidskou životní strategií, která vychází z koncepce [[Udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]]. Jeho idee pak aplikuje na praktickou rovinu způsobu života společnosti i jednotlivce. Cílem takového způsobu života je umožnit přežít nám i dalším generacím v co nejpříznivějším životním prostředí.
Český ekolog a zakladatel [[w:czcs: Společnost pro trvale udržitelný život|Společnosti pro trvale udržitelný život]] [[w:czcs: Josef Vavroušek|Josef Vavroušek]] ho definuje jako: ''"takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.“''<ref>http://www.hraozemi.cz/udrzitelny-rozvoj.html</ref>
== Teoretická východiska ==
Jedním ze základních předpokladů pro udržitelný způsob života je ekologicky vzdělaná společnost; která se vyznačuje sdílením podobných hodnot a priorit (o rozšíření znalostí a vědomostí pak usiluje [[environmentální vzdělání]]). Na individuální úrovni se nejedná se o asketický styl života, sebetrýznění se nedostatkem a odpíráním si všech radostí (jak si někteří odpůrci myslí a deklarují). Ideálem udržitelného života je naopak šťastný a dlouhý život nás i ostatních, generací dnešních i budoucích, který klade důraz na shromažďovaní a rozvíjení statků duševních a opouštění materiálních zbytečností. Země s environmentálně šetrnou politikou figurují směle v čele žebříčku [[w:czcs: Index lidského rozvoje|Indexu lidského rozvoje]] ''(Human development index).''<ref>http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje</ref>
== Historie ==
* Bydlení (o udržitelném způsobu bydlení pojednává článek [[ekologická architektura]])
* Energie (o udržitelném způsobu získávání energie pojednává článek [[w:czcs: Obnovitelný zdroj energie|obnovitelný zdroj energie]])
* Potraviny (o udržitelném způsobu získávání potravin pojednává článek [[w:czcs: Ekologické zemědělství|ekologické zemědělství]])
* Voda (o environmentálním aspektu vody pojednává článek [[Voda|voda]])

Navigační menu