Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 38 bajtů ,  6. 5. 2016, 21:37
m
formátování
== Úvod == Všestrannou '''environmentální politiku ''' lze definovat jako široce koordinovanou činnost institucí a občanů, vládních a nevládních organizací, veřejné správy, obecní samosprávy a výrobních organizací, zaměřenou na nastolování vztahů rovnováhy mezi lidskými činnostmi, uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence.
Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na prostředí, zdroje a veřejné zdraví.
== Cíle environmentální politiky ==
 
Cíle všestranné environmentální politiky zahrnují především změny, ke kterým musí dojít v orientaci ekonomiky a řízení.
Naproti tomu rezortní environmentální politika je zaměřena na konkrétní způsoby předcházení, snižování, a případné vyloučení škod na prostředí. Hlavními jejími prostředky jsou nástroje administrativního donucování.
== Zásady environmentální politiky ==
 
Zásady environmentální politiky jsou klíčovými prvky ovlivňujícími environmentální politiku, určující její směr. Jsou zásadní pro tvorbu environmentální politiky i pro její uskutečňování. Zároveň jsou zásadní i pro využívání a interpretaci všech nástrojů environmentální politiky, zejména práva.
'''===Základní zásady EP'''environmentální politiky===
*prevence
*předběžná opatrnost
*znečišťovatel platí
'''===Další zásady EP'''environmentální politiky===
*integrace
*vysoká úroveň ochrany životního prostředí
*[[udržitelný rozvoj]]
==Odkazy===== Témata ===
*[[Nástroje environmentální politiky]]
*[[Elementy udržitelného rozvoje v kontextu evropské politiky]]
*[[Lokální politika - Místní agenda 21]]
=== Příklady pro výuku === *Čtení z Bedrníku: [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Politika.pdf Politika pro přiměřenou civilizaci] *Čtení z časopisu Bedrník, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/HK/Evropska_politika_ZP.pdf Evropská politika životního prostředí] === Zdroje === *Damohorský, M. a kol. (2003): Právo životního prostředí, C.H.Beck. *Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Coundil laying dow the Sixth Community Environment Action Programme, OJ 2002, L 242/1 *Kružíková, E. (1997): Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Petr Šauer, Praha. *Kružíková, E. (2002): Environmentálne právo európskych spoločenstiev a aproximácia právneho poriadku. In: Soňa Košičiarová a kol., Právo životného prostredia. Všeobecná časť. Heuréka, Bratislava, kapitoly II.2, II.3, II.4, str. 343-360. *Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J. (2003): Právo životního prostřed Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde Praha, a.s., str. 38-51. *Hendrych, D. a kol. (2003): Správní právo, C.H.Beck. *Koudelka, Z. (2001): Obce a kraje, Linde, Praha. *de Sadeleer, N. (2002): Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules. Oxford University Press, Oxford, New York. *Pavlíček, V. a kol. (1998, 2003): Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, Linde a.s. *(2003): Nová úprava správního soudnictví, ASPI. == Odkazy ==
=== Externí odkazy ===
*[http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika Politika a nástroje ochrany ŽP] na stránkách Ministerstva životního prostředí
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_policy Environmental policy na anglické Wikipedii]
[[Kategorie:Mezinárodní politika UR]]

Navigační menu