Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
== Seberefence ''(synonyma - sebeorganizace, autopoiesis, autopoiéze)'' ==
Označuje určitý (nějaký) vztah systému k sobě samému. <ref>Luhmann přejímá tuto koncepci od chilského molekulárního biologa a filozofa [[w:cz: Humberto Maturana|Humberta Maturana]], který ji etabloval spolu se svým žákem, Franciscem Javierem Varelou Garcíem. Název [[w:cz: autopoiesis|autopoiéze]] pochází z řeckých slov - autos (''sám''), poiein (''dělat, tvořit, samotvorba'').</ref> Všechny systémy mají určitou míru autopoeze zpětnou vazbu (odkazu k soběautopoiesi), tato míra se ovšem liší(např. u člověka vyvážená hladina tekutin). Funguje zde emergence, není to tedy pouze souhrn složek či subsytémů, ale dochází k emergentním jevům, autopoetický systém můžeme chápat jako vznik a udržování vnitřních prvků či susbsytémů
Jakmile se tato seberefence zastaví, systém zaniká ''(jakmile v těle přestanou fungovat fyziologické procesy umíráme, vnitřní prostředí v těle udržuje rovnáhu, pokud nefunguje brzy umřeme)''. Autopoietický systém není pouze souhrn systémů ale neustálé udržování systému. Nemůže existovat systém, který by nekomunikoval se svým okolím. Díky této energetické materiálové výměně dochází k upevňování řádu. Díky sebereferenci je zpětná vazba uvnitř systému, komplexní systémy se nepřizpůsobují pouze svému prostředí, ale existuje v nich i zpětnovazebné vnitřní působení - přizpůsobují se své vlastní vnitřní komplexitě. (''Například systémem je sídlo, na začátku vesnice, kde funguje [[Autarkie (Soběstačnost)|lokální autarkie]], postupně se rozrůstá a stane se městem, město se zvětšuje, vznikají autopoietické smyčky - je třeba řešit odpady, studny, zásobování, kanalizaci - roste vnitřní komplexita''.)
Byrokraté, editor
1 417

editací

Navigační menu