Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 5: Řádek 5:  
|téma        = Správa přírodních zdrojů, ochrana přírody
 
|téma        = Správa přírodních zdrojů, ochrana přírody
 
|konflikt    = Ohrožení rovnováhy ekosystému, regulace vlčí populace
 
|konflikt    = Ohrožení rovnováhy ekosystému, regulace vlčí populace
|výsledek    = Dořešená kauza; pozitivní dopad na životní prostředí
+
|výsledek    = Dořešená kauza; pozitivní dopad na životní prostředí; pozitivní dopad na místní komunitu
|trvání      = 1920 - dosud
+
|trvání      = 1989 - 1992
 
|kontakt    =  
 
|kontakt    =  
 
|poznámka    =  
 
|poznámka    =  
Řádek 24: Řádek 24:     
==Aktéři – místní hráči==
 
==Aktéři – místní hráči==
* vyjmenovat a stručně popsat
+
Odpůrci regulace
===Role jednotlivých aktérů v průběhu popisovaného případu===
+
* aktivisté za ochranu zvířat (i mezinárodní), kteří se aktivizují při protestních akcích a blokádách proti lovu vlků, jsou zcela proti jakýmkoliv regulacím.
* aaa
+
* organizace ochránců přírody: umírněnější postoj, zájem na stanovení široce akceptovaného plánu, který bude založen na vědeckých poznatcích a bude zajišťovat dlouhodobou perspektivu udržitelného ekosystému, do kterého vlci jednoznačně patří. Od prvotního odporu vůči regulaci se jejich kritický postoj zmírnil až k podpoře plánu, který byl nakonec přijat. Sierra Club, World Wildlife Fund, Canadian Parks and Wilderness Society, Yukon Conservation Society
 +
 
 +
Nevyhranění/ambivalentní
 +
* zástupci původních indiánských národů – silná místní komunita, zájem na zachování rovnováhy ekosystému s dostatkem možností lovu. Nestaví se vyhraněně proti lidským zásahům (v období přemnožení vlků používali tradičně zabíjení štěňat jako nástroj regulace), ale vlk zároveň obsahuje duchovní hodnotu a není proto možné ho „zbavit důstojnosti“ např. lovem z helikoptér nebo použitím jedů. First Nation Council
 +
* stát – pravomoc rozhodnout, iniciátor procesu tvorby plánu, organizátor, který ovšem do jednání přípravného týmu přímo nezasahoval a poskytl mu co největší autoritu. Ambivalentní role díky politickým změnám na postu ministra, v závěru se postavil proti implementaci plánu, byl však veřejnou kritikou přinucen jej schválit.
 +
* vědci – aktivní zapojení: pověření státem, zásadní vliv na design procesu vyjednávání plánu, organizátoři, do vyjednávání týmu však zasahovali minimálně (biolog Robert Hayes a politolog Larry DuGuay)
 +
* většinová veřejnost místní - populace regionu pouze 34tis. obyv., důležitý aktér se silným zastoupením jak lovců, tak ochránců přírody, který byl schopný vyjádřit podporu k navrhovanému plánu v době jeho odmítnutí státní správou prostřednictvím organizací z obou stran názorového spektra. V průběhu přípravy plánu byla veřejnost konzultována prostřednictvím řady veřejných diskusí k jednotlivým pracovním verzím spolu s publikovaní těchto pracovních verzí v médiích a umožnění zpětné vazby komukoliv, kdo má zájem. Díky takto transparentnímu procesu přípravy se při ojedinělých protestech proti implementaci plánu již nejednalo o místní obyvatele.
 +
* přípravný tým: zásadní role ve vyjednávání, tvůrce plánu a pravidel nakládání s vlky, celkem 8 lidí a facilitátor. Tým byl sestaven tak, aby obsahoval zástupce jednotlivých názorových proudů, nikoliv však organizací (kritériem výběru dále: počet zástupců původních obyvatel, počet mužů a žen, reprezentantů konzumního a nekonzumního využívání divoké přírody)
 +
 
 +
Zastánci co nejširší regulace
 +
* zejména sportovní lovci a lovečtí průvodci - vlk je nahlížen převážně jako škodná, která ohrožuje stavy kopytnatců a rovnováhu ekosystému. Aktivně se zformovali  při odmítavém postoji k pracovním verzím plánu pod záštitou Yukon Fish and Game Association, největší místní organizace sdružující sportovní lovce. Díky veřejnému projednávání a připomínkování jednotlivých verzí plánu se však závěr se však tato organizace postavila za přijetí plánu. Odpor zůstal, podobně jako u ochránců přírody, pouze u zastánců radikálních názorů.
 +
 
 
===Úloha vědy a vědců===
 
===Úloha vědy a vědců===
 
* Design procesu vyjednávání: od shromáždění zkušeností ze stejných případů, po stanovení kritérií pro výběr týmu, po přípravu harmonogramu jednání s konkrétními cíli a výstupy. Podpora vyjednávání, pokud byla vyžadována, zejména poskytování vědeckých informací a zpětné vazby jednotlivým výstupům. Jednalo se o politologa se zkušenostmi se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů a biolog, odborník na problematiku vlků. Oba byli pověřeni místním Ministerstvem pro obnovitelné zdroje.
 
* Design procesu vyjednávání: od shromáždění zkušeností ze stejných případů, po stanovení kritérií pro výběr týmu, po přípravu harmonogramu jednání s konkrétními cíli a výstupy. Podpora vyjednávání, pokud byla vyžadována, zejména poskytování vědeckých informací a zpětné vazby jednotlivým výstupům. Jednalo se o politologa se zkušenostmi se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů a biolog, odborník na problematiku vlků. Oba byli pověřeni místním Ministerstvem pro obnovitelné zdroje.
109

editací

Navigační menu