Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi

Přidáno 62 bajtů, 1. 12. 2010, 15:51
bez shrnutí editace
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||
|-
| '''Action orientedOrientace na akci''' || positive approach & practical focus kladný přístup a zaměření se na praxi || positive but half-hearted or undeveloped approachkladný, ale váhavý nebo nerozvinutý přístup; good intent is shown but remains unfocused prokazuje se dobrý záměr, který však zůstává neurčitý || not practical outcomežádný skutečný výsledek, only “chatting” pouze „tlachání“ || ||
|-
| '''Constructive approachKonstruktivní přístup''' || conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others závěry jsou zároveň založené na vlastním stanovisku a odvozené z názorů ostatních || Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped furtherzávěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; the opinion of others is either given too much or too little prominence názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || zero personal conclusions from the discussion andžádné osobní závěry z diskuze a/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||
|-
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||
109

editací

Navigační menu