Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
[[Autorské právo]] chrání nároky tvůrců tzv. "autorských děl" (autory textů, spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory) před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Ti mají po jistou omezenou dobu výlučnou možnost rozhodovat o některých aspektech využívání jejich děl<ref>Přispěvatelé Wikipedie, Autorské právo [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední revize 14. 11. 2010, 10:48 UTC, [citováno 23. 11. 2010] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo&oldid=6079486></ref>. V České republice je autorské právo upraveno tzv. autorským zákonem - zákonem 121/2000 Sb.<ref>http://cs.wikisource.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon_(121/2000)</ref>.
===Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu<ref>§3 zákona 121/2000 Sb.</ref>===
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:
*a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
*b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu
 
==Základní zásady pro využití autorských děl ve výuce==
[[/Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona - dopis náměstka MŠMT/]]
2 625

editací

Navigační menu